14.8.15

Cefnogwyr Bro Ffestiniog yn cwrdd â’u harwr

Daeth cannoedd o gefnogwyr rygbi i gwrdd â’u harwyr mewn digwyddiad arbennig a drefnwyd gan gwmni Olew dros Gymru yng Nghlwb Rygbi Bro Ffestiniog.

Roedd llysgenhadon Olew dros Gymru, yr arwr cicio Dan Biggar, y taclwr o fri Dan Lydiate, y bachwr blaenllaw Ken Owens, a’r cyn chwaraewr rhyngwladol Dafydd Jones yno i ateb cwestiynau a chymdeithasu gyda thrigolion yr ardal.


Roedd y cwmni teuluol wedi trefnu ffair am ddim i’r plant oedd wedi mynychu’r digwyddiad hefyd.
Fel cwmni, mae cysylltiadau agos gydag Olew dros Gymru drwy noddi rhanbarthau’r Sgarlets, Y Gweilch, Y Dreigiau a’r Gleision, a chefnogi chwaraewyr blaenllaw Cymru.
Cyhoeddodd Olew dros Gymru eu bod nhw’n noddi Clwb Rygbi Bro Ffestiniog hefyd.  Fel rhan o’r cynllun, mi fydd y cwmni’n rhoi crysau i’r clwb.


Yn 2014, agorodd Olew dros Gymru safle newydd ym Mlaenau Ffestiniog, dyma’r safle mwyaf hyd yn hyn gyda’r storfa ar gyfer 400,000 litrau o olew.  Y safle hwn oedd y pumed i’r cwmni, a sefydlwyd yn 2010 gan yr entrepreneur Colin Owens.

Fe ddywedodd Colin Owens, Rheolwr-Gyfarwyddwr Olew dros Gymru: “Roeddem ni wrth ein boddau gyda’r nifer o bobl wnaeth fynychu’r digwyddiad.  Ein harwyddair ni fel cwmni yw “Gweithio gyda’r gymuned, er mwyn y gymuned” ac roedd y digwyddiad yma wedi dangos y ffordd yr ydym ni yn rhoi’r gymuned yng nghalon ein gweithredoedd.”

“Hoffwn ni ddiolch i Glwb Rygbi Bro Ffestiniog am adael i ni gynnal y digwyddiad yma yn y clwb ac i gadeirydd y clwb am ei eiriau caredig. Rydyn ni wrth ein bodd bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiannus ac yn gobeithio cynnal digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.”

Dywedodd Ken Owens, bachwr Cymru a’r Sgarlets: “Roedd y bechgyn a finne wedi mwynhau’r profiad o gwrdd â chefnogwyr yng Ngogledd Cymru gan nad yw yn rhywbeth rydyn ni’n gallu gwneud yn aml oherwydd amserlen hyfforddi.  Mae Olew dros Gymru yn gwmni arbennig i fod yn rhan ohono, ac fel ni, mae’n nhw’n angerddol am Gymru a rygbi.  Rydyn ni’n gobeithio bod y cefnogwyr wedi mwynhau cymaint a ni ac edrychwn ymlaen i ddychwelyd yn y dyfodol.”

------------------------------
Mae hwn yn ran o erthygl a ymddangosodd gyntaf yn rhifyn Gorffennaf 2015.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon