Tanysgrifio

I'r rhai sydd ddim yn byw o fewn cyrraedd i'r siopau sy'n gwerthu Llafar Bro, gallwch ei dderbyn trwy'r post, neu trwy e-bost.

Mae tanysgrifiad blynyddol yn rhedeg o Ionawr tan Rhagfyr (ond cofiwch nad oes rhifyn ym mis Awst).

Rhifynnau 2019; pob un mewn lliw llawn ers Mehefin.

Prisiau derbyn 11 rhifyn papur trwy'r post:

Cymru a gwledydd Prydain:  £20
Gweddill Ewrop:  £43
Gweddill y byd:   £50

Pris derbyn 11 rhifyn pdf trwy e-bost:

£20 -i bedwar ban y byd!

Gyrrwch siec, yn daladwy i LLAFAR BRO, at ein trysorydd:
Sandra Lewis, Bryn Bela, Ffordd Barwn, Blaenau Ffestiniog, LL41 3UG, neu cysylltwch ar y ffôn neu drwy e-bost i drefnu taliad BACS.

Os ydych am danysgrifio yn ystod y flwyddyn, cysyllwch â Sandra er mwyn holi'r pris o'r rhifyn nesaf hyd at rifyn Rhagfyr: 01766 831 539
sandralewis62[AT]icloud.com

------

Diolch i chi am barhau i’n cefnogi, a mwynhewch y papur.