Pwy 'di pwy?


Golygyddion:



IONAWR a CHWEFROR
Glyn Lasarus Jones
glynlasarusjones[at]gmail.com

MAWRTH ac EBRILL
Rhydian Morgan.
rhydian.morgan[at]talk21.com

MAI a MEHEFIN
Iwan Morgan.
Iwan.morgan[at]ymail.com

GORFFENNAF a MEDI
Paul Williams.
wilias[at]btinternet.com

HYDREF a THACHWEDD
Tecwyn Vaughan Jones
tecwynvaughanjones[at]hotmail.com

RHAGFYR
Ceinwen Humphreys
ceinwenlloyd41[at]yahoo.co.uk

GWE-FEISTR (trwy'r flwyddyn)
Paul Williams
wilias[at]btinternet.com



Swyddogion:


CADEIRYDD: Paul Williams
Manylion uchod


YSGRIFENNYDD:
Shian Jones,

4 Ffordd Benar, Blaenau Ffestiniog, LL41 3UU. 01766 830549
shian.jones[at]yahoo.com


IS-YSGRIFENNYDD: Vivian Parry Williams,
Rhiwbach, Trem y Fron, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DP
vivian.williams[at]btinternet.com


TRYSORYDD:
Sandra Lewis, Bryn Bela, Ffordd Barwn, Blaenau.
LL41 3UG. 01766 831539


HYSBYSEBION:
Glyn Daniels, 66 Fron Fawr, Blaenau, LL41 3YD. 07731 605557

cynghorydd.glyndaniels[at]gwynedd.llyw.cymru


DOSBARTHWR:
Emyr Jones, Noddfa, Llan Ffestiniog  LL41 4NN.   01766 762582


DOSBARTHWYR TRWY'R POST:
Maldwyn a Brian. Cysylltwch â'r trysorydd yn y lle cyntaf, os gwelwch yn dda, i drafod tanysgrifio
.