Dyddiadau ac ati!Dyddiadau 2019:
Plygu - 6.30 yh. Neuadd WI
Pwyllgor  - 7.00 yh. Neuadd WI
Cyfarfod Blynyddol - 7.00yh. Y Pengwern (i'w gadarnhau)
---------------------------------------------


RHYBUDD GDPR
Oherwydd rheolau newydd ynglyn â phreifatrwydd data personol, rydym yn gorfod gwneud newidiadau i'r ffordd mae Llafar Bro yn casglu a chadw gwybodaeth bersonol.

Rwan fod y rheoliadau wedi dod i rym, fedrwn ni ddim cyhoeddi manylion neu luniau am bobl heb eu caniatâd nhw, neu -os ydynt yn iau na 13 oed- heb ganiatâd eu rhieni/gwarcheidwad.

Gofynnwn felly i ohebwyr, cyfrannwyr, clybiau, cymdeithasau ac ysgolion sicrhau hyn cyn gyrru deunydd at Llafar Bro.

Yr unig wybodaeth bersonol mae Llafar Bro yn gadw o fis i fis yw enw a chyfeiriad ein tanysgrifwyr, er mwyn medru postio pob rhifyn atynt.

Rydym wrthi'n drafftio polisi preifatrwydd, a gellir darllen y polisi hwnnw ar ein gwefan maes o law.