Hysbysebu

Nid oes gennym swyddog hysbysebion ar hyn o bryd. 
A fedrwch chi helpu? Cysylltwch â'r cadeirydd (isod) neu'r ysgrifennydd (gweler y tab 'Pwy di pwy?')

Yn y cyfamser, cysylltwch â Paul -trwy ebost yn y lle cyntaf- i drafod hysbysebion.
   wilias[at]btinternet.com 

Croeso hefyd i chi yrru neges trwy Facebook neu Twitter: @LlafarBro

Ar ôl trafod, gallwch yrru eich hysbyseb trwy ebost at olygydd y mis, neu ar bapur i gael ei deipio. Peidiwch a gyrru hysbysebion yn uniongyrchol at y wasg os gwelwch yn dda!

Mae dyddiad cau y rhifyn nesaf yn cael ei argraffu ar glawr pob rhifyn ac ar dudalen 'Dyddiadau Pwysig' ar y wefan yma; neu cysylltwch â golygydd y mis (gweler dudalen 'Pwy 'di pwy?' ar y wefan).


Polisi Llafar Bro yw cynnwys hysbysebion Cymraeg yn unig.
Ni fyddwn yn cynnwys hysbysebion Saesneg na dwyieithog.

HYSBYSEBION
-prisiau o rifyn Medi 2019: 

A       lled colofn* x 4cm            £7 y mis
B       lled colofn   x 6cm            £9 y mis
C       lled colofn   x 9cm            £10 y mis
CH    lled dwy golofn  x 6cm    £15 y mis

* mae tair colofn ar y dudalen, tua 65mm yr un.

#        cynnwys taflen efo'r papur   £40 
Cysylltwch efo'r ysgrifennydd yn yr achos yma. 
CHI sydd yn gyfrifol am argraffu a danfon y daflen atom (800 copi).
----

Mae Llafar Bro yn falch o gefnogi busnesau lleol trwy gynnig cyfraddau rhesymol iawn am hysbysebu o fewn ein cloriau. Rydym hefyd yn ddiolchgar am bob cefnogaeth gan ein hysbysebwyr.

Ar yr un pryd rydym yn ymwybodol bod cyfyngiad ar faint o dudalennau y gallwn eu hargraffu bob mis (costau argraffu, a chostau postio, ac ati), ac felly mae'n rhaid i ni daro cydbwysedd rhag llenwi pob tudalen efo hysbysebion a gorfod hepgor newyddion ac erthyglau.


Cofiwch nad oes rhifyn ym mis Awst, felly os ydych am hysbysebu rhywbeth sy'n digwydd yn Awst neu hanner cyntaf Medi, rhaid gyrru'r manylion erbyn dyddiad cau rhifyn Gorffennaf, sef Dydd Gwener olaf Mehefin (fel rheol).

Diolch am eich cefnogaeth.