6.5.15

Blaenau mewn Blodau

Mae popeth yn barod ar gyfer y gystadleuaeth garddio flynyddol, ‘Blaenau mewn Blodau'.

(llun PW)

Eleni fydd yr unfed flwyddyn ar ddeg i’r gystadleuaeth gael ei chynnal.

Bydd modd cystadlu yn yr adrannau canlynol;

     Gardd fechan;
     Gardd fawr;
     Potiau;
     Gardd lysiau;
     Gardd bywyd gwyllt;
     Adran i Fasnachwyr.  

Bydd ffurflenni cais ar gael o Siop Lyfrau’r Hen Bost o’r 1af o Fehefin – gyda’r dyddiad cau ar Orffennaf 4ydd.

Beirniadir ar yr 8fed o Orffennaf  - ac eithrio y Gerddi gwyllt a feirniadir ychydig ddyddiau ynghynt.  Hyderwn y bydd llu ohonoch yn cystadlu.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon