17.8.16

Y Campau Cymreig

Ynghanol cyfnod y gemau Olympaidd yn Rio, dyma erthygl fer a ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 1998.

Pedwar camp ar hugain sydd, medd Dr. Davies yn ei Eirlyfr Lladin a Chymraeg (1662) – deg wrolgamp; deg mabolgamp a phedwar gogamp.

Y Gwrolgampau
– chwech o rym corff  a phedair o rym arfau:

cryfder dan bwysau;
rhedeg;
neidio;
nofio;
ymrafael codwm;
marchogaeth; 
saeth a bwa, a thaflu picell a gwaewffon;

chwarae cleddyf a tharian;
chwarae cleddyf deuddwrn;
chwarau’r ffon ddwybig

Y Mabolgampau
hela â milgi;
hela pysg;
hela aderyn;
barddoniaeth, canu telyn;
darllen Cymraeg;
canu cywydd gan dant neu gyda’r delyn;
canu cywydd pedwar ac acennu;
tynnu arfau, sef darllen a cherfio pais arfau;
herodraeth, sef bod yn hyddysg mewn gwleidyddiaeth, achau etc.

Y  Gogampau
Chwarae gwydd-bwyll (chess);
chwarae talbwrdd (draughts);
chwarae ffristial (dice);
cyweiriaw telyn.

(O Almanac y Miloedd 1902. Diolch i VPW)

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon