3.8.16

Ar Wasgar -Seindorf

Erthygl fer a ymddangosodd yn y gyfres 'Ar Wasgar' gan alltudion o Fro Ffestiniog, yn rhifyn Tachwedd 1998.

Daw'r cyfraniad i golofn yr alltudion gan Mr Glynne Griffiths, Ross-on- Wye yn Swydd Henffordd, y mis yma (Glanypwll gynt).

Flynyddoedd yn ôl yr oeddwn yn byw ym Mlaenau Ffestiniog a phan oeddwn yn ddyn ieuanc yr oeddwn yn aelod o Seindorf yr Oakeley. Mae ffrindiau yn anfon Llafar i mi yn gyson ac mae yn bleser mawr cael clywed hanes y Seindorf unwaith eto. Yr wyf yn 94 ym mis Rhagfyr ac wedi gadael y Blaenau ers 1952 ond mae'r dref yn dal i fod yn agos iawn i'm calon. Efallai bydd y llun yma o ddiddordeb i chwi ac i aelodau presenol y Seindorf.
 'Rwyf yn meddwl fod y llun yma wedi ei dynnu yn Happy Valley yn Llandudno yn 1930 yn ystod cyngerdd ar brynhawn dydd SuI.

Yr ydwyf i yn eistedd yn y rhes gyntaf (3ydd o'r chwith fel yr ydych yn edrych ar y Hun). Robin Smith sy'n eistedd wrth fy ochr, a John Roberts yw enw un o'r hogiau bach (mab Hugh sydd yn chwarae tenor trombone) a Denis Lewis yw'r llall - mae ei dad o'n chwarae'r horn.

Os ydwyf yn cofio yn iawn William Richards yw yr arweinydd a Lewis y Gloch oedd y cadeirydd ar y pryd. Pe taswn yn medru gweld y llun mi allwn enwi mwy ond yr ydwyf wedi colli fy ngolwg chwe blynedd yn ôl.

Gobeithio fod y pwt o hanes yma 0 ddiddordeb i chwi. Cofion Goreu.
-------------------------------------

Os allwch chi enwi rhai o'r cerddorion, gyrrwch neges. Diolch. 

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon