25.11.15

Sgotwrs Stiniog -Gamallt

Erthygl arall o gyfres reolaidd Emrys Evans, y tro hwn o rifyn Tachwedd 1998.

Llynnoedd y Gamallt.
Mae yna gryn dipyn o bysgota wedi bod ar y ddau Lyn Gamallt ers pan agorwyd hwy i’w pysgota yn 1994.

Fel y cofir cauwyd Llynnoedd y Gamallt rhag cael eu pysgota rhwng 1986 ac 1993, er mwyn i’r Awdurdod Afonydd (yr adeg hynny) gael edrych i mewn i gyflwr y llynnoedd ac i geisio gweld beth a ellid ei wneud i’w hadfer, fel bo pysgod yn medru byw a magu ynddynt eto.

Gwariodd yr Awdurdod lawer o arian ac o amser ar y gwaith yma, ac fe roddwyd calch ar y tir sydd ym mhen uchaf y Llyn Mawr ac ym mhen isaf y Llyn Bach, i wella ansawdd y dŵr.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd (sydd wedi dod yn lle yr Awdurdod Afonydd) yn awr angen cael gwybod sut mae’r ddau lyn wedi pysgota ers pan y’u hagorwyd, sef, cyflwr y pysgod, natur y pysgota, ac yn y blaen. Cyn y gellir llunio adroddiad i’r Asiantaeth rhaid yw cael gwybod gan y rhai sydd wedi pysgota Llynnoedd y Gamallt faint o bysgod y maent wedi eu dal ynddynt, a beth yw eu barn am y pysgota ac am y pysgod.

Apeliwn, felly, ar i bawb sydd wedi pysgota Llynnoedd y Gamallt ers 1994 i lenwi un o’r taflenni yn siop Frank Roberts, Stryd yr Eglwys.

Llyn a Chraig Goch Gamallt. Llun PW

Yn y rhan o’r Afon Ddwyryd sydd rhwng Pont Maentwrog a gwaelod tir Dol y Moch, mae yna bwll yn yr afon sy’n cael ei alw yn ‘Llyn Deg-ar-Hugain’. Pwy fedr ddweud rhywbeth amdano? Beth yw ei hanes? Pam y mae’n cael ei alw yn ‘Llyn Deg-ar-Hugain’? Buaswn yn falch iawn o gael unrhyw wybodaeth amdano, waeth pa mor fychan. Anfonwch air os oes gennych unrhyw beth i’w ddweud amdano.
---------------------------------
Cwtogwyd yr erthygl wreiddiol, gan adael allan fanylion gweithgareddau oedd i ddod yng ngaeaf 1998.

Gallwch ddarllen erthyglau eraill Sgotwrs Stiniog gyda'r ddolen isod, neu yn y Cwmwl Geiriau ar y dde.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon