12.6.15

Calendr Bro

Wrth ddarllen rhifyn Mehefin, daw'n amlwg unwaith eto bod ein bro'n fwrlwm o weithgareddau, efo rhywbeth i ddifyru pawb rhwng rwan a rhifyn Gorffennaf. Cofiwch brynu Llafar Bro i gael y manylion yn llawn.

Dyma flas o'r hyn sydd ar y gweill, gan gychwyn heno:

MEHEFIN-
Nos Wener 12fed : CELL 7yh, Noson Acwstig efo Swnami a Jambyls yn y bar, a gêm
                                                        beldroed Cymru ar y sgrîn fawr.

Nos Wener 12fed : NEUADD TRAWS  7yh, Sioe Ffasiwn. £5, elw at Gylch Meithrin Trawsfynydd.

Dydd Sul 14eg: BETHEL, LLAN. oedfa yng ngofal Rhian Maddocks.

Dydd Sul 14eg: Carnifal Tanygrisiau - dim manylion wedi dod i law.

Nos Sul 14eg: Eglwys Dewi Sant, Cyngerdd: Côr Cymysg ac eraill -dim manylion wedi dod i law.

Dydd Mawrth 16eg: SIOP ANTUR STINIOG/Sgwâr Diffwys 3 tan 7. Ail-lansio'r Dref Werdd.
                            Dweud eich dweud am faterion amgylcheddol y fro. Gweithgareddau plant.

Dydd Mawrth 16eg: Y LLYFRGELL 4 tan 7. Sesiwn dweud eich dweud am wasanaethau'r llyfrgell.

Bob Dydd Mercher: Tai Chi, Age Cymru. Dim manylion wedi dod i law.

Nos Fercher 17eg: Cyfarfod olaf y tymor i Gymdeithas Hanes Bro Ffestiniog.
                               Taith i Gapel Salem, Llanbedr.

Dydd Sadwrn 20fed: CLWB RYGBI BRO FFESTINIOG 10yb. Sêr rygbi Cymru gan gynnwys
                       Dafydd Jones a Ken Owens, yn cyfarfod y cefnogwyr ac ateb eich cwestiynau.

 Dydd Sadwrn 20fed: LLYN MORWYNION 10 tan 4. Cystadleuaeth Agored, Cymdeithas
                   Enweiriol y Cambrian.

Dydd Sul 21ain: BETHESDA, MANOD 10yb, oedfa gyda'r Parch Adrian Williams.

Nos Sul 21ain: SGWÂR DIFFWYS 7yh, Cymanfa Ganu Awyr Agored.

Nos Iau 25ain: YSGOL y MOELWYN 6yh, Cyngerdd Blodeuwedd. Penllanw cynllun celf a
     cherddoriaeth ysgolion y fro efo'r artist Catrin Williams a Gai Toms. Elw- ambiwlans awyr.

Dydd Gwener 26ain: DYDDIAD CAU rhifyn Gorffennaf  Llafar Bro.

Dydd Gwener 26ain:  LLYN MORWYNION 10 tan 4. Cystadleuaeth Agored Sgota Nos, Cymdeithas
                                 Enweiriol y Cambrian.

Nos Wener 26ain*: Y PENGWERN 8.30yh, Yws Gwynedd a Jambyls. £6 -dau am bris un!
                  * Sylwer! Wedi newid i nos Wener, yn lle'r Nos Sadwrn.

Nos Wener 26ain: NEUADD TRAWS 7.30yh, Cyngerdd 4 Côr: Lliaws Cain, Meibion Prysor, Ysgol
                                         Bro Hedd Wyn, a Chôr Leelo o Estonia. £5 (am ddim <16)

Dydd Sadwrn 27ain: YSGOL Y MOELWYN 10 tan 2, Miri Mehefin. Cystadlaethau chwaraeon a
                                  gweithgareddau i blant, a stondinau.


Dydd Llun 29ain: BETHEL, LLAN 5.30yh. Cyfarfod efo Edward Morris Jones.


GORFFENNAF-
Nos Iau 2il: YSGOL Y MOELWYN 7, Cyfarfod Cyhoeddus i drafod dyfodol y rheilffordd rhwng
                                   y Blaenau ac atomfa Traws.

Dydd Sadwrn 4ydd: DYDDIAD CAU cystadleuaeth y gerddi, Blaenau Mewn Blodau.

Nos Sadwrn 4ydd: CLWB RYGBI -sioe glybiau Bara Caws. Dim manylion wedi'n cyrraedd.

Nos Fercher 8fed: NEUADD y WI 6.30yh. Plygu Llafar Bro


-----------------------------------

Os oes gennych chi ddigwyddiadau eraill, gadewch inni wybod trwy adael sylw isod, neu yrru neges i'n tudalen Gweplyfr/Facebook, neu ebostio'r gwefeistr (manylion ar y dudalen PWY 'DI PWY? uchod)


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon