25.10.15

Ymwelydd o Rawson

Parhau'r gyfres yn nodi canrif a hanner ers taith y Mimosa. Y tro hwn, pwt o hanes gan Bedwyr Gwilym, am ymwelydd o Rawson i Stiniog yn ystod yr haf.

Cyrhaeddodd Nanci Jones y Blaenau ar ôl cyfrannu at gynhadledd ryngwladol, ‘Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, 1865–2015’ yng Nghaerdydd, fel siaradwraig.

‘Roedd Nanci ymysg y rhai oedd ar Fehefin, 2ail yn gwylio’r seremoni trefeillio yn fyw o theatr José Hernández yn Rawson. Ar ôl gwylio’r seremoni, penderfynodd Nanci bod rhaid iddi ymweld â’r dref ar ôl mynychu’r gynhadledd.

Dywedodd Nanci -sy’n rhugl yn y Gymraeg ac yn byw a gweithio yn Rawson fel athrawes Sbaeneg- y byddai’n barod i helpu hybu’r cyswllt rhwng ysgolion wedi iddi ddychwelyd adref.

Diolch Nanci, edrychwn ymlaen i glywed gennych eto.


Nanci a Bedwyr wedi bod yn darllen Llafar Bro  Gorffennaf, efo’i brif bennawd yn ddwyieithog am y tro cyntaf erioed er mwyn dathlu’r berthynas rhwng ‘Stiniog a Phatagonia.
 
¡Croeso!
Mae nifer o gyfeillion newydd wedi ymuno â'n cynulleidfa yn ddiweddar oherwydd cyfres '150 Patagonia'. Croeso atom bawb, a chofiwch yrru sylwadau a newyddion!

--------------------------------

Dilynwch holl erthyglau 150 Patagonia gyda'r ddolen isod, neu yn y Cwmwl Geiriau ar y dde.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon