13.7.15

Calendr Bro

Cyfnod prysur arall rhwng rwan a rhifyn Medi. Prynwch Llafar Bro i gael y manylion yn llawn.

GORFFENNAF-

Nos Iau 16eg: Pwyllgor Llafar Bro. Neuadd WI, 7.00
Dydd Sul 19eg: Capel Bethesda 10yb, oedfa gyda'r Parch Pryderi Llwyd Jones.

Nos Wener 24ain: Sioe Awyr Agored Swllt y Brenin. Yr Ysgwrn, 6.30
Dydd Sadwrn 25ain -Sul 26ain: Gŵyl DH Ffest Antur Stiniog*.
Dydd Mawrth 28ain: Bore hwyl, efo Mari Gwilym a mwy. Llyfrgell, 10.00-12.00
Dydd Mercher 29ain (tan Medi 19eg): arddangosfa Clwb Camera Blaenau. Llyfrgell.
Dydd Iau 30ain. Taith dywys Gerddi Plas Tanybwlch*.
Hefyd- trwy Gorffennaf ac Awst: Gweithgareddau am ddim gan Antur Stiniog yng nghlwb Traws*.

AWST-
Dydd Sul 2il: Capel Bowydd 10yb, oedfa gyda'r Parch William Davies.

Dydd Llun 3ydd (tan yr 22ain): gwerthiant llyfrau. Llyfrgell.
Dydd Mawrth 4ydd: Aduniad Ysgol y Moelwyn. Pabell y Cymdeithasau 2. Eisteddfod Meifod.
Dydd Mercher 12fed: Sesiwn grefftau. Llyfrgell, 10.00-12.00
Dydd Iau 13eg: Canlyniadau Lefel A.
Dydd Sul 16eg: Capel Bethesda 10yb, oedfa gyda'r Parch Philip de la Haye
Dydd Iau 20fed: Canlyniadau TGAU.
Dydd Gwener 21ain: stori a phaentio wynebau. Llyfrgell, 'prynhawn'.
Dydd Gwener 28ain: Dyddiad olaf derbyn deunydd i rifyn Medi Llafar Bro.
Nos Wener 28ain -Dydd Sul 30ain: Llan Ffest 3. Gŵyl Gwrw ac adloniant yn Y Pengwern.
Dydd Sul 30ain: Capel Bowydd 10yb, oedfa gyda'r Parch R.O.Roberts.


MEDI-
Nos Fercher 9fed: Plygu Llafar Bro. Neuadd WI 6.30
Dydd Owain Glyndŵr 16eg: Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog. Sgwrs Ieuan Wyn am Dywysogion Gwynedd. Neuadd WI, 7.15
Nos Lun 21ain- drama Cwmni'r Frân Wen, 'DRYCH'. Ysgol y Moelwyn.
* Mwy o fanylion yn Llafar Bro, heblaw am y rhai efo seren; ddaru'r rhain ddim gyrru manylion i'r papur.
-----------------------------------

Os oes gennych chi ddigwyddiadau eraill, gadewch inni wybod trwy adael sylw isod, neu yrru neges i'n tudalen Gweplyfr/Facebook, neu ebostio'r gwefeistr (manylion ar y dudalen PWY 'DI PWY? uchod)

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon