17.3.15

Diwedd pennod

Gydag ymadawiad Dr Dawn ac ymddeoliad Dr Parry y ddiweddar, fe ddaeth Practis Meddygon Blaenau i ben, a hynny am y tro cyntaf ers sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd Rhyngwladol yn ôl yn 1948.


Diolch eto i’r ddau am eu hymroddiad anhunanol, yn enwedig yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, yn dilyn cau yr Ysbyty Coffa.

Ar ran pobol yr ardal, dymunwn y gorau posib iddynt i’r dyfodol.

========================

Llun o’r Gorffennol
(diolch i Eifion Lewis)


Dechrau ar y gwaith yn 1976 o godi’r Ganolfan Iechyd.Pwy a wyr be' fydd y dyfodol!


[Y darnau uchod wedi'u haddasu o rifyn Chwefror 2015]No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon