27.3.15

Apêl Walton

Yn Awst 2007 dioddefodd Beryl, fy ngwraig strôc ddifrifiol, a threuliodd wythnos yn Ysbyty Gwynedd, gan ddirywio'n waeth yno. A ninnau fel teulu wedi cael ein hysbysu nad oedd llawer o obaith iddi, penderfynwyd ei hanfon i Ysbyty Niwrolegol Walton, lle y derbyniodd driniaeth brys ar ei hymennydd, gan dreulio peth amser yn yr adran gofal dwys yno. 

Diolch i'r gofal a dderbyniodd gan yr arbenigwyr yno, fe achubwyd ei bywyd.

Mae ein gwerthfawrogiad i staff Walton yn fawr, a dyna pam fod Beryl, Penny Bloor, Bethan ein merch a chyfaill arall wedi cytuno i wneud reid noddedig ar y 'Zip Wire' yn Llechwedd yn ystod mis Ebrill i gasglu arian at y Walton Neuro Fund yn yr ysbyty arbennig hon. 
 

Os oes rhai o ddarllenwyr yn dymuno cyfrannu tuag at yr achos teilwng iawn uchod, y mae ffurflenni noddi ar gael mewn ambell siop yn y Blaenau, neu gennym ni gartref. Bydd pob cyfraniad yn cael ei werthfawrogi gyda diolch gennym.
Vivian Parry Wiliams. 01766 831814.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon