10.11.16

Mil Harddach Wyt -plannu bylbiau

Yn yr ardd
Cyngor amserol gan Eurwyn Roberts. 


Yn yr ardd flodau
Bydd yn rhaid gorffen plannu'r bylbiau y mis yma. Mae'n amser da befyd i blannu bylbiau tiwlip sydd angen eu plannu ychydig yn ddyfnach na bylbiau eraill.


Plannwch hefyd goed rhosod, a chodi y dahlias a sychu'r cloron cyn eu cadw am y gaeaf, cyn i'r amodau gwlyb ac oer eu pydru.

Os ydych am roi cynnig ar gymryd toriadau pren caled fel Forsythia neu helyg, a hefyd gael mwy o goed cyrains duon a choch, yna agorwch rych a rhoi tywod bras ynddo a'i gymysgu'n dda hefo'r pridd a rhoi'r toriadau yn hwn. Mae'n rhaid i ddwy ran o dair o'r toriad fod yn y pridd.

Mae'r llwyni trawiadol Forsythia yn blodeuo yn y gwanwyn, cyn i'r dail ymddangos ar y canghennau, ac yn sioe wych o felyn am gyfnod byr. Rhywbeth i edrych ymlaen ato, rwan bod y nos yn cau amdanom yn gynt ac yn gynt.

Yn yr ardd lysiau
Cadwch blanhigion bresych ac ysgewyll brwsel yn lân, gan hel hen ddail sydd wedi disgyn, a thynnu rhai sydd wedi melynu ar y coesyn.

Mae'n debyg y bydd y pridd yn rhy wlyb ar adegau yn y misoedd nesaf yma ac felly bydd yn rhaid godi'r llysiau haf sydd dal heb eu hel cyn diwedd y mis -ag eithrio panas. Mae ychydig o rew yn gwneud byd o wahaniaeth i flas y panas, a gallwch eu gadael yn y ddaear i'w hel fel yr ydych eu hangen.
Mae rwan yn adeg da i blannu bylbiau yn yr ardd lysiau hefyd -sef garlleg. Dim at ddant pawb mae'n siwr, ond mae'n rhyfeddol sut mae poblogrwydd y llysieuyn yma wedi cynyddu ers yr wythdegau tydi! Gall gyfrannu blas ardderchog i bob math o brydau bwyd, ac mae'n iach iawn i ni hefyd.

-------------------------------------------------

Addaswyd o erthygl a ymddangosodd yn wreiddiol yn 2002.
Dilynwch y gyfres efo'r ddolen isod, neu yn y Cwmwl Geiriau ar y dde.

Mwy o arddio lleol ar blog Ar Asgwrn y Graig

Lluniau -Paul W

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon