10.9.12

Pytiau...


Ambell i ddarn o rifyn Medi.
Tamaid i aros pryd...Arddangosfa Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog
Cynhaliwyd  arddangosfa lwyddiannus iawn unwaith eto gan Gymdeithas Hanes Bro Ffestiniog dros yr haf. Dymuna'r trefnwyr ddiolch o galon i bob un a fu'n gwirfoddoli fel gofalwyr ar ran y gymdeithas. 
Os na fuoch chi yn yr arddangosfa, cofiwch y gallwch wylio fideo poblogaidd y Gymdeithas –Stori Stiniog- ar You Tube. [Dolen ar y dde].
Bydd Rhamant Bro, cylchgrawn Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog, ar werth yn eich siopau lleol fis Tachwedd, yn llawn o erthyglau diddorol fel arfer. Dyma'r unig gylchgrawn blynyddol o'r fath a gyhoeddir drwy Gymru gyfan. 
Sicrhewch eich copi!

Gwobr Cymdeithas Cyfeillion Ysgol y Moelwyn
Mae’r gronfa wedi cyrraedd y nod. Y cyfanswm ar y pryd yw £5213. Tra y mae’r arian yn dod i mewn bwriedir wobrwyo disgyblion yr ysgol am gyfnod hwy na’r deg mlynedd gwreiddiol.


Clwb Rygbi Bro Ffestiniog
Mae’r tymor  newydd  wedi  cychwyn a Bro wedi cael dwy fuddugoliaeth. Curwyd Nant Conwy o 11 i 8, mewn gêm oedd yn ddigon blêr am gyfnodau, a'r tîm lleol yn chwarae efo dim ond tri dyn ar ddeg yn y pum munud olaf.   Curwyd Dolgellau yn yr ail gêm, o 25 i 17.


Y Golofn Werdd
Bu’n dymor prysur i Glwb Natur Bro Ffestiniog eto, gyda nifer o weithgareddau cyffrous wedi eu trefnu ar gyfer y criw brwdfrydig.
Bu’r clwb yn dal ac astudio mamaliaid bychain -fel llygod y maes, a llygod pencrwn- yng Nghoed Cymerau, a hefyd ar daith gerdded, ac yn dysgu sut i hel bwyd yn y gwyllt, cynnau tân, a chodi lloches rhag y tywydd, yng Nghoed y Brenin.


murlun newydd y Tap

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon