11.9.12

Diwylliant ymysg diwydiant

Hwn newydd gyrraedd heddiw, felly'n rhy hwyr i'w gynnwys yn rhifyn Medi:


I'r rhai sydd wedi bod yn pendroni dros ambell un o'r dywediadau, a darnau barddoniaeth ar balmentydd a phileri llechi newydd y Blaenau, mae taflen bellach wedi'i chynhyrchu efo nodiadau am bob un, gan Blaenau Ymlaen, ar y cyd a haneswyr lleol.

Mae yna gryn waith wedi mynd i mewn i hwn bois bach. Diolch i bawb am eu llafur cariad.


Dwi wedi cynhyrfu o'r newydd, ac yn edrych ymlaen i weld i pileri a'r gwaith eraill wedi eu cwblhau.

Cliciwch yma i weld y cefndir, ac i lawrlwytho'r daflen.

(Lluniau PW)

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon