17.9.12

Troedio'n Ol


Mae John Norman yn un o golofwyr rheolaidd Llafar Bro. Dyma ddarn o'i erthygl yn rhifyn Medi:

CHWARAE  PEL  DROED


Llun JN
‘Rwyf eisioes wedi son am bêl droed a Dôl Bont yn fy stori yn Llafar Bro am Ysgôl Summerhill, Llan Ffestiniog. Heddiw mae’r cae yn gorwedd o dan ffordd osgoi Traws ger hen bont y llan ar droad yn yr Afon Prysor.


Rhoddai’r afon linell glir ar un ochr a therfyn gwlyb tu ôl i un gôl. Dysgai chwaraewyr Traws i ergydio’n  unionsyth at y gôl. I’r sawl a fethai ‘roedd tasg annifyr o dynnu’r bêl o’r dŵr oer yn eu disgwyl.   Yn ystod y rhyfel ‘roedd rhan helaeth o dim Traws, ‘Prysor Rovers’, yn y lluoedd arfog. Bu ychydig ohonom, yn ein harddegau, yn cadw pethau i fynd. Byddem yn marcio’r cae, paratoi y bêl, trefnu’r gemau a chrafu am ddillad chwarae- ‘y togs’. 

Gwaith annodd oedd marcio’r cae gan ei fod yn dibynnu ar y tywydd ac ar haelioni’r saer gyda’i lwch lli. Byddai gwynt mawr, neu’r afon mewn llif yn creu anawsterau ond erbyn amser ‘cic off’ roedd Dôl Bont yn faes chwarae heb ei ail.Llun. JN yn ugain oed ym 1948, ‘ar y bêl'. 

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon