30.9.12

Calendr y Cymdeithasau -HydrefDigon o bethau'n digwydd yn y fro eto trwy fis Hydref. Gyrrwch fanylion unrhyw ddigwyddiadau eraill i'w cynnwys yma, ac ar dudalen Gweplyfr/facebook Llafar Bro.


Hydref 3:   CYMDEITHAS HANES BRO CYNFAL
                Ymweliad ag YSBYTY IFAN gydag Edmund Rees
                Cyfarfod yn y Caban am 7. Holwch i fod yn siwr.

Hydref 4:   Y FAINC ‘SGLODION
               Dr Angharad Price: Crwydriadau Syr T.H.Parry-Williams
               7.15yh  Y GANOLFAN GYMDEITHASOL, BLAENAU FFESTINIOG.

Hydref 6ed:   CLWB RYGBI BRO FFESTINIOG
               Gêm gartref yn erbyn Yr Wyddgrug

Hydref 6ed:   PENGWERN CYMUNEDOL
                8.30 yh JOHN AC ALUN

Hydref  7fed:    SEINDORF YR OAKELEY
                Cyngerdd Mawreddog, yng Nghanolfan Porthmadog. 7.30

Hydref 11, 12, 13eg:   CLWB RYGBI BRO FFESTINIOG
                Sioe Glybiau Bara Caws. ‘Un bach arall (eto)’

Hydref 17: CYMDEITHAS HANES BRO FFESTINIOG
                Gwyn Edwards, 'Stiniog mewn hen gardiau post'

                7.15 yn Neuadd y WI, Blaenau

Hydref 22ain:    MERCHED Y WAWR, Blaenau
               7.00 yr hwyr yn y Ganolfan Gymdeithasol. 
               SGWRS GAN Iona Price

Hydref 26ain:    NEUADD GELLILYDAN
              Disgo Nos Galan i blant

Hyd 31–4 Tach. Cwrs Cymuned a Chynefin.
              Plas Tan y Bwlch.


2 comments:

 1. Anonymous29/4/14 10:27

  Su’Mai

  Dwi’n gweithio ar broffil o ardal Meirionnydd ar hyn o bryd, gan fod Eisteddfod yr Urdd ar ddod yn y Bala, ag angen pob math o ystadegau a gwybodaeth i lunio darlun manwl o’r hyn sydd ar gael, a’r bobl sy’n byw ynddi. Dwi’n cysylltu gyda pob sefydliad o fewn yr ardal i dderbyn gwybodaeth.

  Fyddai’n bosib i ti yrru’r wybodaeth isod i mi am bapur bro Llafar Bro cyn gynted a phosib os gweli’n dda?

  1. Ers pryd mae’r papur bro yn bodoli?
  2. Beth yw dalgylch y papur? At bwy caiff ei dargedu?
  3. Faint o staff cyflogedig a gwirfoddol sydd gan y papur?
  4. Beth yw cylchrediad wythnosol y papur?
  5. Lle caiff ei werthu?
  6. Oes unrhyw beth penodol yn cael ei gynnwys yn Llafar Bro sy’n ymwneud a Eisteddfod yr Urdd eleni?
  7. Ac unrhyw wybodaeth perthnasol arall ti’n meddwl fyddai o ddiddordeb!

  Diolch yn fawr iawn am dy amser.

  Bethan

  Bethan Elin Davies
  Swyddog Datblygu Cynllun Gweithredu Iaith / Language Action Plan Development Officer
  Uned y Gymraeg / Welsh Language Unit
  Is-adran y Gymraeg / Welsh Language Division
  Yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) / Department for Education and Skills (DfES)
  Llawr 1, Llywodraeth Cymru / Welsh Government,
  Penrallt, Caernarfon LL55 1EP

  01286 662314

  bethanelin.davies13@cymru.gsi.gov.uk / bethanelin.davies13@wales.gsi.gov.uk
  www.cymru.gov.uk/ygymraeg / www.wales.gov.uk/welshlanguage

  ReplyDelete
  Replies
  1. Annwyl Bethan,
   fe weli di atebion i nifer o dy gwestiynau ar dudalen 'Cefndir' y wefan yma.
   Papur misol ydyw: nid wythnosol, yn gwerthu tua 1100-1200 copi.
   Gwerthu o ddrws i ddrws, yn y siopau lleol a chyfagos, a thrwy'r post.
   Cafwyd adroddiadau ar lwyddiannau yn y steddfod cylch a sir. Byddwn yn adrodd ar ymdrechion eisteddfotwyr lleol yn bendant a rhoddwyd sylw teilwng wyl gyhoeddi'r Steddfod a gynhaliwyd ym Mlaenau Ffestiniog yn 2013.
   Pob hwyl,
   Paul

   Delete

Diolch am eich negeseuon