12.1.16

Mil Harddach Wyt- edrych ymlaen

Yn yr ardd efo Eurwyn.
Cyngor amserol gan Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau'r Felin, a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Ionawr 1999.
Yn yr Ardd Lysiau
Y mis yma rhaid archebu tatws hadyd a’u rhoi mewn bocs i egino.  Rhowch tail o amgylch y riwbob. 

Bydd angen tocio coed afalau a'u chwistrellu os oedd plau arnynt y llynedd, (efo dŵr sebon, neu gemegau, yn ôl eich anian -gol). 

Casglu hefyd be sydd yn cael ei alw yn glagur mawr oddiar goed cyrains duon a’u llosgi.  Gellir hefyd hau os oes gennych le cynnes i gychwyn yr had fel cenin a nionod.

Yn yr Ardd Flodau
Does dim i’w wneud yn yr ardd flodau ar hyn o bryd.  Ond mewn tŷ gwydr cynnes neu ar sil ffenestr yn y tŷ gellir hau ychydig o hadau fel pen ci bach (Anttirhinum) a phys pêr os na ddaru chwi wneud yn yr hydref. 

Llun- Paul W
Cychwyn Begonias a Glasinia hefyd os oes gennych wres.  Os nad ydych yn siwr wrth blannu bylbiau y Begonia pa ffordd i’w rhoi yn y pridd mae pant ar un pen ohonynt – rhowch y pant ar i fyny.  Mae'n anoddach gweld yn y Glascinia weithiau p’ryn yw y ffordd iawn i fyny.  Y ffordd orau yw rhoi dipyn o gompost di-bridd mewn bag plastig a rhoi y Glascinia yn y compost a’u rhoi yn y cwpwrdd dŵr poeth am tua bythefnos nes y byddent wedi egino ac wedyn eu plannu y ffordd iawn.

Yn gyffredinol bodiwch trwy y catalogau hadau, ac hefyd cynlluniwch beth i’w wneud, a be i'w blannu yn y gwanwyn.
----------------------------

Gallwch ddilyn y gyfres trwy glicio'r ddolen isod, neu yn y Cwmwl Geiriau ar y dde. Diolch i Eurwyn o Feithrinfa'r Felin, Dolwyddelan.
Mae llawer mwy o hanesion garddio yn Stiniog ar wefan Ar Asgwrn y Graig hefyd.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon