26.2.15

Clwb Nofio Bro Ffestiniog

Cyfnod prysur i Glwb Nofio Bro Ffestiniog

Mae hi wedi bod eithaf prysur i aelodau'r Clwb yn ddiweddar, gyda nofio noddedig 24 awr a'r gala gymunedol gyntaf erioed.


Fel diolch am waith caled ac ymroddiad y bobl ifanc, cafodd 38 o aelodau gyfle yn ddiweddar i fwynhau diwrnod o weithgareddau llawn hwyl mewn atyniadau lleol gyda chinio yn Antur Stiniog a chyffro wedyn ar linellau ZipWorld gyda hwyl Bounce Below i ddilyn.

Meddai Paul Williams, Rheolwr Pwll Nofio Bro Ffestiniog a Hyfforddwr y Clwb Nofio: ‘Allwn i ddim bod yn fwy balch o’r plant anhygoel hyn. Mae gweithio gyda nhw, a’u gweld yn datblygu, wir yn anrhydedd. Eu gweld yn ennill y gala nofio diweddar oedd uchafbwynt fy ngyrfa hyfforddi. Hoffwn ddiolch i'r rhieni am eu cefnogaeth gyson, ac i Gymuned Bro Ffestiniog am eu haelioni. Mae gennym le i fod yn falch iawn o'r nofwyr bach gwych.’

Daw’r ganmoliaeth yn sgîl yr her nofio noddedig 24 awr diweddar lle gwelwyd plant o chwech i 15 mlwydd oed yn nofio hyd y pwll 4,380 o weithiau - cyfanswm o 75 milltir. Llwyddwyd i godi'r swm anhygoel o £3,272 a fydd yn cael ei fuddsoddi yn ôl yn y clwb i wella datblygiad nofwyr lleol.

Yn ogystal â’r gamp arbennig yma, mae Clwb Nofio Bro Ffestiniog wedi ennill eu Gala Gymunedol cyntaf erioed, sy'n dangos pa mor bell y mae'r nofwyr wedi dod yn ystod y tair blynedd diwethaf.
Ychwanegodd y Cynghorydd Mair Rowlands, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Gwynedd Iach: ‘Mae'n wych gweld y clwb nofio ym Mro Ffestiniog yn gwneud mor dda. Llongyfarchiadau mawr iddynt. Mae'n amlwg eu bod wedi datblygu yn sylweddol, a chyda'r offer newydd, pwy a ŵyr pa mor bell y gallant fynd?’

Os am wybodaeth am y clwb nofio, yna ffoniwch 01766 831066.

[Darn a ymddangosodd yn rhifyn Chwefror 2015]

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon