29.6.18

Miss Gwynedd yn dal sylw

Taith Shonie Williams i ffeinal ‘Miss Cymru’. Erthygl gan Rhydian Morgan.

Os cofiwch chi yn ôl i rifyn Mawrth, ar dudalen flaen Llafar Bro, ‘roedd hanes y ferch leol, Shonie Williams, oedd yn brwydro am deitl Miss Cymru. Wel, ar benwythnos olaf Ebrill, daeth yr amser ar gyfer y ffeinal fawreddog yn Theatr Glan Yr Afon, Casnewydd. Bu i 28 o ferched ifanc o bob cwr o’r wlad gamu ar y llwyfan, a hynny ar dri ymddangosiad gwahanol. Cynhaliwyd cyfweliadau i bob un ohonyn nhw hefyd efo’r panel beirniadu.

Cynhaliwyd Dawns Elusennol Miss Cymru, pryd y cyflwynwyd gwobrau mewn sawl categori. Un o’r categorïau yma oedd am y ‘Best Publicity Award’, ac mae’n bleser cael dweud mai Shonie oedd enillydd y wobr yma!


Ar y noson wedyn, daeth yr adeg i gynnal yr hyn oedd Shonie wedi gweithio mor galed ar ei gyfer:
A fyddai Shonie yn cipio teitl Miss Cymru?


Yn anffodus, aflwyddiannus fu ymdrechion ein seren ni i gipio’r brif wobr. Ond er y siom yma, roedd hi’n hynod galonogol derbyn y wybodaeth yma a bostiwyd ar Facebook gan ei chwaer fawr, Alex:
“Neithiwr, mi enillodd y ‘Best Publicity Award’,  a heno, mae hi wedi ei choroni yn ‘MISS GWYNEDD’.  Yn y gystadleuaeth gyfan, gorffennodd yn y 5 safle uchaf! Mae hi wedi gwneud yn anhygoel, a da ni mor browd ohoni! Mae’n deg deud mod i’n eitha emosiynol ar hyn o bryd a mor hapus drosti!”
Hwyrach i chi weld Shonie, a hefyd ei mam a’i chwaer, ar raglen ‘Heno’ yn siarad efo ‘Huw Ffash!’

Fel cydweithiwr i Shonie yng Ngwesty ‘Seren’, dwi’n siŵr y ca’ i ddatgan ar ran yr holl staff pa mor falch yr ydym ni o’i llwyddiant aruthrol. Yn wir, rydym ni fel ardal yn ymfalchïo yn ei llwyddiannau diweddar ac yn ei llongyfarch ar gyrraedd safle anrhydeddus mewn cystadleuaeth o safon mor uchel!
----------------------------------------------


Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Mai 2018No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon