13.6.18

Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Ieuentid Bro Ffestiniog 1968

Dyma gopi o lun a anfonwyd imi'n ddiweddar:

(Cefn o’r chwith): Maldwyn Parry, Ceryl Wyn Davies, Gareth Jones;
(Rhês flaen o’r chwith): Elwyn Hughes (llyfrgellydd ac yna glerc y cyngor tref am flynyddoedd), Morwen Davies (gwraig Powys Davies y fferyllydd), Pegi Lloyd Williams a Geraint Vaughan Jones.


Roedd yn eisteddfod uchelgeisiol ar y pryd ac yn derbyn cefnogaeth eang o fewn y gymuned, a neuadd Ysgol y Moelwyn dan ei sang bob blwyddyn. Cystadleuaeth y Goron oedd yr uchafbwynt, a'r goron honno yn un hardd iawn, o waith cywrain a chwbwl wirfoddol y diweddar Griff Jones o Gae Clyd. Menna Elfyn (enw diarth i bawb ar y pryd!) oedd yr enillydd cyntaf, a dwi'n tybio mai Brian Ifans, Talsarnau ddaeth yn fuddugol yr ail dro.

Dydw i ddim yn cofio am sawl bwyddyn y cynhaliwyd yr eisteddfod.
Falla y byddai hwnnw'n gwestiwn i'r darllenwyr!


A rwan dyma ddod o hyd i lun coroni Brian. Yr osgordd fel a ganlyn o'r chwith - Deian Evans (mab y Parch Irfon Evans, gweinidog Jeriwsalem yn y dyddia hynny), Rhian Haf (merch Ernest a Blodwen Thomas, Llan), Ann Morgan (merch Ron Morgan, prifathro Ysgol Llan y pryd hynny) a Bryn Williams (Trawsfynydd - gŵr Ann erbyn hyn, wrth gwrs).

GVJ
---------------------------

Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Mai 2018


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon