17.2.16

Mil Harddach Wyt- aros mae...

Yn yr Ardd efo Eurwyn.
Cyngor amserol gan Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau'r Felin, a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Chwefror 1999.
 
Yn yr Ardd Lysiau

Ar hyn o bryd, mae’n anobeithiol yn yr ardd gan fod y pridd mor wlyb; ond y munud y cawn ychydig o ddyddiau sychion rhaid trin y pridd ar gyfer ei hau, ac er mwyn plannu llysiau nes ymlaen.

Hau yn y tŷ gwydr. Llun Paul W.
Os oes gennych dŷ gwydr, yna mae’n bosib hau hadau llysiau rwan, megis pys, ffa a letys, er mwyn eu cael yn gynnar at ddefnydd y gegin!

Yr yr Ardd Flodau
Tociwch blanhigion barf yr hen ŵr (Clematis) – y math sy’n blodeuo yn yr haf megis  jackmanii a viticella yn unig. Peidiwch a thocio y mathau sy’n blodeuo yn y gwanwyn.

Clematis viticella 'Madame Jules Correvon'. Llun- Paul W.
Os ydych wedi cadw gwreiddiau blodau Mihangel – Chrysanthemums – mae angen rhoi tipyn o wres iddynt yn awr, er mwyn annog tyfiant ar gyfer cymeryd toriadau. Neu fe allwch eu plannu yn yr ardd ddiwedd Ebrill a dechrau Mai os nad ydych yn cymeryd toriadau.

Rhowch blanhigion mwynawyd y bugail (Geranium/Pelargonium) – sydd wedi cael eu cadw’n sych, mewn potiau o bridd ffres a rhoi ychydig o ddŵr iddynt i ddechrau’r twf.

Os ydych am blannu llwyni neu brysgwydd, y mis yma yw y cyfle olaf i’w plannu, neu bydd rhaid aros tan yr hydref nesaf. Gallwch wrth gwrs brynu rhai sydd eisioes mewn twbiau.

Gallwch hau hadau blodau blynyddol fel Aster a Salvia rwan, ond rhaid cofio y bydd angen gwres arnynt.
-----------------------------------

Gallwch ddilyn y gyfres trwy glicio'r ddolen isod, neu yn y Cwmwl Geiriau ar y dde. Diolch i Eurwyn o Feithrinfa'r Felin, Dolwyddelan.
Mae llawer mwy o hanesion garddio yn Stiniog ar wefan Ar Asgwrn y Graig hefyd.
No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon