11.3.14

Yr Hen Gymru Lawen

Dyna destun sgwrs Arfon Gwilym yn y Pengwern yn ddiweddar.

Arfon Gwilym yn canu Gwenno Fwyn, a Sioned Webb yn cyfeilio yn y Pengwern.       Llun PW

Dyma ddywed ein gohebydd yn Llan am yr achlysur:Er gwaethaf y tywydd garw, roedd y Pengwern yn llawn ar nos Wener, Ionawr 28ain.  Trefnwyd y noson gan Iwan Morgan, gyda’r elw’n mynd tuag at Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd fel rhan o ymgyrch codi arian y Panel Cerdd Dant.

Treuliwyd noson arbennig yng nghwmni Arfon Gwilym a Sioned Webb ac roedd rhai oedd yn bresennol wedi teithio cryn bellter i fod yno, ynghŷd â phobl lleol, a chafodd neb ei siomi.  Cychwynwyd y noson gyda bowlaid o lobsgows blasus wedi ei baratoi gan Karen a staff y Pengwern.   

Cyflwynwyd Arfon Gwilym a Sioned Webb gan Iwan a dyna ddechrau ar noson o ganu gyda’r delyn, datganiad ar y delyn deires ac ychwaneg o ganu a sgwrs am ‘yr hen Gymru lawen’.  

Noson ddiddorol dros ben a fwynhawyd yn fawr, gyda galw am noson debyg yn fuan eto yn y Pengwern.
N.E.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Isod mae clip o'r ddau yn canu 'Gwenno Fwyn' yn Y Pengwern. Yn anffodus mae'r bennill olaf ar goll, gan fod y cof ar y ffo^n wedi llenwi'n gynt na'r disgwyl.

Hon oed un o ganeuon olaf ei gyflwyniad, lle bu'n disgrifio sut y bu i ddiwygiadau crefyddol Cymru arwain at ddirywiad yn ein traddodiadau gwerin, a dinistrio'r "Hen Gymru Lawen".

Meddai Arfon Gwilym yn rhagair ei lyfr ardderchog 'Cerddoriaeth y Cymry':
"Tasg y rhai ohonom sy'n gweld gwerth yn ein tredftadaeth gerddorol yw meithrin balchder yn y dreftadaeth honno a dangos ei bod yn gwbl berthnasol i'r Gymru gyfoes - nid rhywbeth i'w hastudio yn unig ond rhybeth byw, rhywbeth i'w mwynhau, a rhywbeth sy'n rhan annatod o fywyd y genedl yn yr 21ain ganrif".

Cafwyd noson lawen yn Y Pengwern yn sicr, a phawb yn dymuno am fwy.
Mwynhewch y canu!
PW


)


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon