21.3.14

Blodeuwedd yn ysbrydoli rhodd i elusen

Rhan o erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Mawrth 2014 (addasiad):


Mae perchennog tir Tomen y Mur wedi penderfynu cyfrannu yr arian a gafodd gan y Theatr Genedlaethol i elusen Tŷ Gobaith.


Cafodd drama Blodeuwedd, gan Saunders Lewis, ei berfformio ar dir Meredydd Williams, Tyddyn Du yng Ngorffennaf 2013, ac fe enillodd y wobr am y Cynhyrchiad Gorau yng Ngwobrau’r Beirniaid Theatr Cymru yn mis Ionawr eleni.

Meddai Meredydd:

“Fe benderfynon ni gyfrannu’r arian i Dŷ Gobaith gan ei fod yn elusen teilwng iawn sy’n gwneud gwaith arbennig. Mae’r rhodd mewn cof am fy mam, Mona Williams. Roedd ganddi ddiddordeb mawr yn y Mabinogi, ac fe fyddai wedi bod yn freuddwyd iddi weld cynhyrchiad arbennig Blodeuwedd gan Theatr Genedlaethol Cymru ar dir y fferm. 

Roedd Saunders Lewis yn un o’i harwyr. Yn 1987 fe enillodd y wobr gyntaf yn Eisteddfod Llanrwst am ysgrifennu cyfrol ar gyfer pobl ifanc am gyfraniad gwleidyddol a llenyddol Saunders Lewis, ac roedd Blodeuwedd yn rhan o’r gwaith hwnnw.”


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon