7.3.14

Ffilmiau archif yn ysbrydoli actorion Stiniog

Yn dilyn noson lwyddiannus ym mis Tachwedd y llynedd [gweler ddolen isod], pryd dangoswydd ffilmiau archif am Fro Ffestiniog yn neuadd Cell, cafwyd ail noson yn cyfuno ffilmiau archif efo perfformiad byw gan griw brwd

Ar ddiwedd Chwefror, cydweithiodd Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru efo trigolion Stiniog ar berfformiad oedd yn cyfuno hen ffilmiau, barddoniaeth a cherddoriaeth.

Llun o dudalen Gweplyfr Blaenau: Heddiw, ddoe, a fory.


Canolbwynt y noson oedd nifer o ffilmiau archif o'r casgliad yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gan gynnwys gêm bêl-droed rhwng Tanygrisiau a’r Urdd yn y 1930au ac agoriad yr Ysbyty yn 1927.

Cyn y noson, cafwyd gweithdai a nosweithiau hel atgofion yn lleol. Mae'n debyg bod cynrychiolydd Archif Sgrin a Sain Cymru wedi gweld y paratoadau'n waith caled ("dwi'n falch ei fod o drosodd!" meddai o'r llwyfan, wrth gyflwyno'r sioe), roedd y cyfansoddi a'r ymarfer wedi gweithio'n ardderchog, gyda chriw y perfformiad yn rhoi noson wych o adloniant i'r gynulleidfa.

Gwelsom dri pherson ifanc mewn capiau baseball a hwdis wedi diflasu, ac yn darganfod albwm o hen luniau lleol, a chymryd diddordeb yn hanes eu milltir sgwar. Cafwyd ychydig o gomedi gyda chanu rap da iawn a chyfeiriadau at C'mon Midffild wedi plesio'r gwrandawyr. Roedd cerddoriaeth gan Fand Bach yr Oakeley hefyd, a chanu arbennig gan Gor Rhiannedd y Moelwyn i gloi.

Band Bach yr Ocli, a ffilm archif o'r Seindorf ar y llwyfan- llun Sian Northey

Ond efallai mai uchafbwynt y noson oedd ail greu anerchiad yn seremoni agor yr Ysbyty Coffa, a ffilmiau archif o'r orymdaith a'r agoriad yn chwarae ar sgrin yng nghefn y llwyfan. Mi gyhoeddodd yr actores ifanc yn angerddol, y bydd yr ysbyty'n parhau yn fodd anrhydeddus i gofio'r bechgyn a gollodd eu bywydau yn y rhyfel mawr, pan fyddai'r boblogaeth yn nodi canmlwyddiant dechrau'r rhyfel, yn 2014.

Dwi'n siwr bod bron pawb yn y gynulleidfa dan deimlad wrth feddwl am frad creulon y bwrdd iechyd a roddodd ergyd farwol i'n 'sbyty yn 2013.

Diolch o galon i'r Archif, ac i'r criw lleol am noson werth chweil. Dyma obeithio yr aiff nifer o'r criw ifanc ymlaen i actio a pherfformio, a phrofi bod talentau Bro Ffestiniog cystal ag unman arall.
   
PW
Dolen: Noson i'w chofio


2 comments:

 1. Anonymous9/3/14 20:45

  Adroddiad da iawn Wilias, a noson dda iawn oedd hi hefyd. Dalied ati!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Diolch! Croeso i chithau yrru barn neu adolygiad o'r noson hefyd.

   Delete

Diolch am eich negeseuon