4.3.14

Y Fainc Sglodion- hael yw ei gorwelion

Bob Morris, Prifysgol Bangor, sy'n dod at Gymdeithas Y Fainc Sglodion y mis hwn.

                                                                                                                                                                                          llun PW

'Teml Fawr Diwydrwydd Dau Gymro a'r Palas Gwydr' ydi testun ei ddarlith.

Dewch draw i ystafell ddydd y Ganolfan Gymdeithasol ym Mlaenau Ffestiniog, am 7.30, nos Iau y 6ed o Fawrth 2014.

Croeso i bawb. Dim ond £1 yw'r gost os nad ydych wedi talu am y gyfres ymlaen llaw.


Y Fainc Sglodion

Rhoddaf glod i'r Fainc Sglodion -am ei gwaith,
      am ei gwych amcanion.
Ni ddaw taw ar lwyddiant hon,
rhy hael yw ei gorwelion.

                          Sion Gwyndaf
No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon