15.4.18

Seren leol yn y ras i gael ei henwi'n ‘MISS CYMRU’

Erthygl gan Rhydian Morgan.

MISS CYMRU – beth yw’r darlun cyntaf sydd yn dod i’r meddwl wrth sôn am y gystadleuaeth adnabyddus yma? Merched ifanc, hardd yn cerdded o gwmpas yn urddasol ar lwyfan mewn ffrogiau crand efallai y byddai un ffordd o’i ddisgrifio. Dwi erioed di cymryd llawer o sylw o fyd y pasiantau cyn eleni, ond bellach dwi wedi cael agoriad llygaid i’r hyn sy’n digwydd mewn paratoad ar gyfer cystadleuaeth o’r fath. Y rheswm am hyn yw fy mod yn fy swydd bob dydd yn gweithio gyda un o’r merched sydd yn brwydro am y teitl yma yn 2018.

Llun- Stiwdios Penrhyn
Shonie Williams, merch 19 mlwydd oed o Danygrisiau sy’n gobeithio dod a’r teitl a’r anrhydedd yn
ôl i Stiniog ddiwedd mis Ebrill a mae’n rhaid dweud fy mod dwi wedi dysgu dipyn go lew ynglŷn â’r holl ffactorau eraill sydd yn ymwneud â’r gystadleuaeth hynod yma cyn i chi hyd yn oed ddod yn agos at wisgo’r ffrog grand a chamu ar y llwyfan o flaen y beirniaid. Mae gan y gystadleuaeth hon ei elusen arbennig gyda’r rhai sy’n cystadlu yn y rownd derfynol yn casglu symiau anferthol o arian ar gyfer yr achos teilwng yma. Ers 2004, mae Miss Cymru wedi codi HANNER MILIWN ar gyfer yr elusen!

Cefais sgwrs efo Shonie yn ddiweddar i drafod yr hyn y mae hi yn ei wneud fel rhan o’i hymgyrch i godi gymaint o arian a sy’n bosib, dechreuais drwy ofyn iddi sôn am yr elusen yn y lle cyntaf cyn symud ymlaen at y digwyddiadau:
“Beauty with a Purpose ydi enw’r elusen da ni gyd yn codi arian ar ei gyfer yn ystod ymgyrch Miss Cymru. Mae nhw yn elusen ryngwladol sydd wedi bod wrth wraidd cystadleuaeth Miss World a’i holl rowndiau gwladol ers iddo gael ei sefydlu yn 1972 gan Julia Morley. Prif nod yr elusen arbennig yma yw helpu plant o dan fantais ar draws Cymru a’r byd.” 
Ddiwedd mis Mawrth, roedd y ferch ifanc ddi-ofn a’i chwaer, Alex yn cyrraedd yr uchelfannau wrth iddynt ymgymryd a sialens er budd yr elusen yma, mi esboniodd Shonie fwy wrthai am yr her sydd o’i blaenau:
“Mi fydda' i ac Alex yn neidio allan o awyren rhyw 13 mil o droedfeddi uwchben Yr Amwythig ac yn plymio ar gyflymder o 120 o filltiroedd yr awr! Mae hyn i gyd yn y gobaith o godi swm sylweddol o arian tuag at yr elusen. Byddai’r ddwy ohonom yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniadau tuag at y sialens yma yn fawr iawn! Dwi wedi cyffroi mwy na theimlo’n nerfus wrth feddwl am neidio allan o awyren, bydd hi’n brofiad bythgofiadwy ac mae’n deimlad arbennig i allu neud hyn efo fy chwaer”
Mae Shonie hefyd wedi bod yn brysur yn cynnal hyfforddiant pasiant ac yn gwisgo fyny fel tywysoges ar gyfer partïon plant yr ardal. Dwi’n gorfod bod yn ofalus be dwi’n ddeud yma, achos mae’r chwaer yn Ddirprwy Reolwr arnai! Ond, wedi dod i nabod y ddwy dros y flwyddyn ddiwethaf, dwi’n cael y teimlad nad ydi Alex yn edrych ymlaen i’r skydive gymaint? Fedrai ddim dychmygu fod hyn wedi bod yn uchel ymysg y pethau y byddai hi’n hoffi gyflawni yn ei bywyd, a dwi ddim yn beio hi! Mae cyfuno’r gair “skydive” efo plymio o’r fath uchder ar y fath gyflymder yn neud fi’n swp sâl!
Os ydych chi’n teimlo yr un fath, yna mae modd rhoi cyfraniad i’r achos ar y wefan yma - https://uk.virginmoneygiving.com/ShonieLeahWilliams - neu dwi’n siwr y bydd Gwesty Seren yn fodlon derbyn unrhyw roddion a’i pasio nhw ymlaen i Shonie.

Os ydych yn darllen hwn ar y wefan cyn Ebrill 27, 2018 gallwch bleidleisio dros Shonie drwy yrru neges testun gyda’r geiriau WELSH SHONIE i’r rhif 64343. Nid yw’r bleidlais hon yn gwarantu buddugoliaeth iddi wrth gwrs, ond mae pob pleidlais yn mynd i fod yn help mawr iddi tuag at yr uchelgais o guro’r brif wobr ac ennill trip i Ynysoedd y Philipinau i gystadlu yn Miss World. (Rwan dyma’r darn technegol tebyg i’r hyn welwch chi mewn unrhyw gystadleuaeth ar raglenni teledu fel Heno....Mae hi yn ddyletswydd arnai,  yn unol â rheolau Miss Cymru i ddatgan fod y bleidlais yn CAU am 1 O’R GLOCH ar BNAWN GWENER, EBRILL 27. Peidiwch a cheisio bwrw pleidlais wedi’r amser hwn, ni fydd yn cael ei gyfrif ac efallai y gall gostio i chi. Bydd pob pleidlais yn costio £1 + cost eich darparwr ffôn ac mae’n rhaid i bob person sy’n bwrw pleidlais fod dros 18 oed ac wedi cael caniatad gan y person sy’n talu’r bil.
-------------------------------------------

Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Mawrth 2018.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon