10.1.17

Cystadleuaeth logo Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a`r Fro 2018!

Manylion cystadleuaeth a ymddangosodd yn rhifyn Rhagfyr 2016.
Brysiwch! Dim ond deuddydd sydd ar ôl i gael eich syniadau i mewn...

 ** mae'r dyddiad wedi'i ymestyn i'r 23ain**

Mae’r pwyllgor gwaith yn trefnu cystadleuaeth i ddewis logo swyddogol ar gyfer yr ŵyl. Dyma`r canllawiau:

•    Dylai’r logo gyfleu neges am yr ŵyl a`r ardal leol.

•    Awgrymir y dylai logo fod yn syml ac yn cynnwys llinellau clir.

•    Dyddiad cau ydy: dydd Iau 12 Ionawr 2017.

•    Ceir gwobr ar gyfer yr ymgais fuddugol.

•    Dylid anfon pob ymgais i sylw: Annette Morris, Ysgol y Moelwyn

(ebost: sw[AT]moelwyn.gwynedd.sch.uk)
neu Ysgol y Moelwyn, Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog LL41 3DW.

Edrychwn ymlaen at dderbyn  ceisiadau cyffrous!


-----------------------------

Dyma logos gwyliau 2016 a 2017 er mwyn rhoi syniad o'r hyn sydd ei angen.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon