14.6.16

"Duw, Aradr, a Rhyddid"

Erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Mehefin 1998.

Pwy fedr daflu goleuni ar y botwm neu’r fedal yma?


Daethpwyd o hyd iddo pan oedd y Cyngor Sir yn ail-adeiladu wal ger tai Frongoch, Maentwrog, ynghyd a darnau cetyn pridd, poteli a chrochenwaith, a sbwriel domestig eraill.

Modfedd ar ei draws ydyw, wedi ei wneud o efydd neu bres gyda’r geiriau
‘DUW ARADR A RHYDDID’  
a llun arad a fforch neu dryfal. Ar y cefn ceir ‘R. Bushey, St. Martins Lane, London’ ond dim dyddiad.

Mewn sgwrs, tybia Dr. Elfyn Scourfield o Amgueddfa Werin Sain Ffagan mai gwobr ydyw a gyflwynwyd mewn cyfarfod amaethyddol. Mae gan yr amgueddfa gasgliad o fotymau arian a gyflwynwyd gan Gymdeithas Amaethyddol Brycheiniog (sefydlwyd yn 1755: gweler gylchgrawn Fferm a Thyddyn, gwanwyn 1998 am wybodaeth bellach) mewn gorchestau aredig. Yr oedd cymdeithas ym Meirionnydd hefyd a sefydlwyd yn 1801.

Ar y llaw arall,” meddai, “gall gynrychioli aelodaeth o gymdeithas gyfeillgar amaethyddol leol.

Os wyddoch unrhywbeth am y botwm, byddwn yn falch o glywed gennych.
PW
-----------------------------

Ni ddaeth unrhyw wybodaeth i law ym 1998, ond os allwch chi gynnig unrhyw syniadau heddiw, gadewch neges isod, neu cysylltwch trwy Facebook, neu'r manylion cyswllt ar y dudalen Pwy 'di pwy? Diolch.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon