25.2.13

Ein gwadu a wnaethant..

Chwarae teg i Gyngor Iechyd Cymunedol ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda am gyfeirio'r cynlluniau heno at winidog iechyd Cymru, yn wahanol i'r yes-men llwfr yn y gogledd.
Cerddodd dros fil o bobl eto ddydd Sadwrn -yn Llandudno y tro hwn- i wrthwynebu camweinyddu cywilyddus Bwrdd Afiach Betsi Cadwaladr, a chriw da yno i gynrychioli ymgyrch Ysbyty Coffa Ffestiniog.


Dyma rywfaint o'r hyn sydd gan y Pigwr i'w ddweud yn rhifyn Chwefror. Ewch i brynu'r papur i ddarllen yr erthygl yn llawn.

"gwybod pris pob dim, ond yn gwybod dim am werthoedd"

Digalondid mawr ddaeth dros ardal gyfan, ac ymhellach, wrth glywed am benderfyniad Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i gau Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog. Er holl wrthwynebiad a phrotestiadau trigolion y fro, dewis i gau'r ysbyty wnaeth y garfan unllygeidiog a benodwyd i ddeddfu'r gosb eitha' arni.  Tybed beth fyddai barn y sosialydd mawr, Aneurin Bevan, wrth weld ei ddelfryd o Wasanaeth Iechyd cryf yn brysur ddadfeilio? Beth ddywedai hefyd o'r ddedfryd o'r gosb eithaf a basiwyd ar ein hysbyty gan y criw annymunol hwn, dan arweiniad un sy'n honni bod yn sosialydd? Beth hefyd ddywedai Gwynfor Evans o ddiffyg cefnogaeth ein cynrychiolydd yn y Senedd yng Nghaerdydd i'r ymgyrch i gadw'r ysbyty ar agor? Siawns y dylai hwn o bawb sylweddoli mai hoelen olaf yn arch tref werinol, Gymraeg fel y Blaenau fydd hyn. Siawns hefyd nad yw'n barod i gydnabod mai cefnogaeth cenedlaetholwyr Blaenau Ffestiniog fu'n gyfrifol iddo gael ei ethol fel aelod Seneddol/Cynulliad ers 1974, ac fel aelod sydd i fod i gynrychioli a chefnogi'r etholwyr mewn awr o argyfwng. 

Llun- Dail y PostMae'n ganmlwyddiant, y flwyddyn nesaf, ers cychwyn y rhyfel mwyaf erchyll a welodd y byd erioed, ac Ysbyty Coffa Ffestiniog wedi ei chodi gyda chefnogaeth arian prin chwarelwyr tlawd y 1920au, er cof am fechgyn ifainc y cylch a laddwyd yn y rhyfel. Onid yw'r penderfyniad i gau'r ysbyty yn sarhad i goffa'r 363 o filwyr y Rhyfel Mawr, a'r 54 o'r ail Ryfel Byd, o'r cylchoedd hyn, a aberthodd eu bywydau er mwyn i ni, drigolion yr oes hon gael byw ein bywydau mewn cymharol heddwch?  Rhag cywilydd i Myrfyn Jones a'i griw o gynffonwyr, wrth iddynt gydnabod gwerth y bunt yn hytrach na gwerthoedd iechyd a chymdeithasol ym Mlaenau Ffestiniog a'r fro.No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon