25.8.17

Cofio sylfaenydd yr 'Olwyn Fewnol'

Ddechrau'r haf, yng Ngardd Encil, Blaenau Ffestiniog dadorchuddiwyd plac i Margarette Golding, sefydlydd yr Olwyn Fewnol, a gafodd ei geni yn Stryd Fawr y Blaenau yn 1881.


Ar y diwrnod hanesyddol yma, Liz Saville-Roberts fu’n dadorchuddio. Roedd y plac wedi ei wneud o lechen leol gan gwmn Llechwedd. Ymhlith y rhai oedd yn bresennol  ‘roedd cadeirydd Cyngor Tref Ffestiniog, Anwen Daniels, cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog, Simon Brooks, Enid Law, golygydd yn cynrychioli Cymdeithas Olwyn Fewnol Prydain Fawr ac Iwerddon,  Carol Tynan, llywydd Ardal 18, Molly Yould, llywodraethwraig Ardal 1180 o’r Rotari, a llawer mwy o aelodau’r Olwyn Fewnol -o bell ac agos.

Wedi’r seremoni, aeth pawb yn syth i Llechwedd i gael lluniaeth ysgafn a chael hanes diddorol Margarette Golding a chychwyniad Olwyn Fewnol. Diwrnod arbennig iawn.


[Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Mehefin 2017]
                                   

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon