15.4.17

Y Brythoniaid a'r Bro Bach

Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn  i'n timau ieuenctid gyda nifer o gemau'n cael eu chwarae er gwaethaf y tywydd ac ymdrechion Storm Doris i ddifetha'r caeau.

Cafwyd nifer o uchafbwyntiau hefyd gyda’r hyfforddwyr yn hapus iawn efo datblygiad y timau.  Y tîm dan 12 yn sefyll allan gyda sawl buddugoliaeth syfrdanol yn erbyn timau da a threfnus. 

Dywedodd Sion Arwel yr hyfforddwr, ar ôl curo Dolgellau 59 - 7,
"Gêm wych yn erbyn tîm sydd wastad yn gystadleuol yn ein herbyn. Hapus iawn o weld 6 chwaraewr gwahanol yn cael cais, ac roeddwn yn hapus iawn hefyd efo'r amddiffyn. Doedd neb eisiau methu tacl a neb am adael i Ddolgellau sgorio".  
Mewn 'Gŵyl Rygbi' fach yn Nolgellau llwyddodd y tîm dan 12 i guro'r Trallwng o 20 - 5, Y Drenewydd o  5 - 0 a chael gêm gyfartal ddi-sgôr efo'r Bala.

Bu perfformiadau gwych gan y timau eraill hefyd, gyda’r tîm dan 14 yn perfformio’n dda mewn colled anffodus o 39 - 10 yn Nolgellau, tra dangosodd y tîm dan 10 bod dyfodol disglair o'u blaenau wrth iddynt ddechrau cyd-chwarae'n dda.  Mi wnaeth Sion Roberts, eu hyfforddwr enwi Abdullah, Gwendolyn a Charlie fel Chwaraewyr y Mis a hwythau newydd ddechrau gyda’r tîm.

Paul Spruce hefyd yn hapus gyda'r tîmau dan 8 a dan 7 yn dilyn perffomiaidau eithaf ym Methesda, ac er iddynt golli, nhw oedd y mwyaf mwdlyd yno!  Cafodd Erin a Llion gais yr un a llongyfarchiadau i Beca ar ennill ei chap cyntaf.

Llun Alwyn Jones
Uchafbwynt y mis heb os, oedd y diwrnod agored/diwrnod noddwyr a gynhaliwyd yn Nolawel gyda chyfle i’r clwb ddiolch am gefnogaeth yr ardal a'r noddwyr.  Roedd Côr y Brythoniaid yn canu yno a chafodd y plant sesiwn hyfforddi ar y cae cyn gêm y tîm cyntaf a’r siawns i greu twnel wrth groesawu timau Bro a’r Bala i’r cae cyn y gêm, mi wnaeth bawb fwynhau y profiad yma. Cafwyd diwrnod cofiadwy iawn hefyd ar y trip a drefnwyd i weld tîm Cymru dan 20 yn erbyn Iwerddon ar Barc Eirias, Bae Colwyn ganol mis Mawrth. Cewch fwy o hanes y tro nesa.
-----------------------------------------Addaswyd o erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Mawrth 2017.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon