14.2.17

Apêl Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a'r Fro 2018

Fel y gŵyr holl ddarllenwyr Llafar Bro bellach, fe fydd Gŵyl Cerdd Dant Genedlaethol Cymru yn ymweld â’r dref am y tro cyntaf yn Nhachwedd 2018. Mae’r cynllunio ar y gweill eisoes, a chafwyd cyfarfodydd cyntaf y ‘Pwyllgor Gwaith’ a rhai o'r is-bwyllgorau, yn Ysgol y Moelwyn.

Mae nifer o garedigion wedi ymuno, a does dim dwywaith fod yna ddigonedd o frwdfrydedd yn yr ardal.  Etholwyd Iwan Morgan yn Gadeirydd y Pwyllgor, gyda Gwyn Roberts, Dolwyddelan yn Is-Gadeirydd. Bethan Haf Jones ydy’r ysgrifenyddes ac Anthony Evans ydy’r trysorydd.

Dewi Lake ydy Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Chyhoeddusrwydd. Mae’r pwyllgor testunau hefyd wedi cael eu sefydlu, gyda chynullwyr wedi eu dewis ar gyfer pob un.

Rhai o aelodau'r pwyllgor cyhoeddusrwydd a chyllid.

Mae sawl sefydliad ac unigolyn eisoes wedi addo cyfrannu at wobrau’r Ŵyl, ac estynnir gwahoddiad i’r rhai ohonoch, sy’n awyddus i wneud, i gysylltu â’r swyddogion gynted â phosib os gwelwch yn dda.

Byddwn yn cofnodi’r rhoddion ac yn cydnabod pob un yn Rhaglen y Dydd. Felly, chi ddarllenwyr Llafar Bro ymhell ac agos, apeliwn yn daer a charedig arnoch am eich cefnogaeth yn hyn o beth. Y targed a osodwyd inni ydy £40,000.

Mae gweithgareddau codi arian wedi digwydd ac mae eraill eisoes yn yr arfaeth. Yn sicr, bydd angen trefnu llawer mwy!

Hyfrydwch fyddai cael croesawu pob un ohonoch sydd â syniadau am godi arian i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Gwaith am 7.30 ar nos Fawrth, Chwefror yr 28ain yn Ysgol y Moelwyn. Cadwch olwg am fanylion cyfarfodydd yr is-bwyllgorau hefyd:
cerdd dant;
canu gwerin;
dawns werin;
telyn;
llefaru;
cyllid a chyhoeddusrwydd.

Llawer o ddiolch,
Swyddogion Pwyllgor Gwaith Gŵyl Cerdd Dant 2018
-------------------------------------------

Addaswyd o erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Ionawr 2018.
Llun PaulW.
#GCD2018 


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon