24.4.16

Profi'r Powdwr Du

Ar benwythnos heulog braf yr 16eg a’r 17eg o Ebrill, daeth dros 300 o fyfyrwyr o bedwar ban Prydain a gogledd Iwerddon i gystadlu ym Mlaenau Ffestiniog.

Antur Stiniog oedd yn cynnal Pencampwriaeth Beicio Lawr-Allt Myfyrwyr Prifysgolion Prydain eleni. 


Roedd Clwb Rygbi Bro Ffestiniog wedi caniatâu i’r myfyrwyr ddefnyddio ardal o gae Dolawel i wersylla, a bu canmol ar eu hymddygiad yn ystod y penwythnos.

Er bod eira ar y mynyddoedd ar ddechrau’r penwythnos, daeth yr haul i dywynnu ar lethrau’r Cribau wrth i’r beicwyr ymarfer. Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar un o lwybrau du enwog Antur Stiniog- sef y Powdwr Du, a bu’n brawf heriol a chaled i’r beicwyr i gyd. 

Cafwyd cyfnod ymarfer arall fore Sul, cyn i bob cystadleuydd feicio un rhagbrawf, a’r cant cyflymaf yn mynd ymlaen i’r Bencampwriaeth.

Dau o feicwyr Cwpan y Byd ddaeth i’r brig, efo Jono Jones o Brifysgol Nottingham yn ennill gydag amser o 2.31.6 munud. Dim ond hanner eiliad yn arafach oedd Josh Lowe o Brifysgol Caerwysg. Thomas Owens o Brifysgol De Cymru oedd yn drydydd ar 2.33.1 munud.

Yn ras y merched, Bex Baroana o Brifysgol Manceinion oedd yn fuddugol (3.05.8); Mary O Boyle, Prifysgol Queens Belfast yn ail, (+3 eiliad); a Heather Kay o Brifysgol Aberystwyth yn drydedd.

Diwrnod ardderchog o rasio a phenwythnos wych arall i Antur Stiniog a’r Blaenau hefyd.

Daeth digon o gefnogwyr i fwynhau'r cystadlu yn llygad yr haul
Ras flynyddol y DhFfest yw’r gystadleuaeth nesaf ar y safle, ar yr 2il/3ydd Gorffennaf, ac wedyn bydd cystadleuaeth fawr Pencampwriaeth Cymru ar y 6ed a’r 7fed o Awst.
 
Rhowch nhw ar y calendar!
-----------------------------

Erthygl a lluniau gan Adrian Bradley.
(Addasiad Cymraeg PW)

 

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon