6.4.16

Mil Harddach Wyt -tocio

Yn yr ardd.
Cyngor amserol gan Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau'r Felin. Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Ebrill 2004.


Yn yr Ardd Flodau
Ar ôl y glaw, y gwynt a'r eira bydd rhaid tacluso y llwyni, a'u tocio. Mae yn bosib eu tocio rhy fuan, a gall y tyfiant ifanc gael ei niweidio pan fydd rhew hwyr, gan ohirio blodeuo.

Torri hefyd blanhigion parhaol gan bydd tyfiant wedi ail gychwyn; hefyd, rhoi ychydig o fwyd iddynt megis 'Growmore' neu fwyd rhosod.Yn y tŷ gwydr bydd rhaid hau had blodau blynyddol, eu symud cyn iddynt fynd rhy fawr i botiau a blychau.

Dechrau hefyd blannu basgedi crog a'u cadw i mewn fel y byddant wedi sefydlu cyn mynd allan.

Yn yr Ardd Lysiau
Plannwch datws cynnar a phriddo rhai sydd â thyfiant wedi torri trwy'r wyneb, rhag i rew hwyr eu cael.

O dan wydr gallwch hau mwy o had had ffa dringo mewn potiau bach er mwyn cael eu plannu allan ym mis Mai. Mae had rhain yn debygol o bydru mewn pridd oer a gwlyb.

Edrych hefyd ar goed afalau a chwistrellu i atal y scab a'r llwydni ond peidiwch eu chwistrellu os oes blodau yn ago red ar y coed.
-------------------------------------------
Lluniau -Paul W.

Gallwch ddilyn y gyfres trwy glicio'r ddolen isod, neu yn y Cwmwl Geiriau ar y dde. Diolch i Eurwyn o Feithrinfa'r Felin, Dolwyddelan.

Mae llawer mwy o hanesion garddio yn Stiniog ar wefan Ar Asgwrn y Graig hefyd.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon