14.11.13

Rhifyn Tachwedd wedi cyrraedd!

Mae rhifyn Tachwedd yn llawn dop o erthyglau a hanesion a lluniau a chyfarchion!
Dyma rifyn mwyaf swmpus y flwyddyn, 24 tudalen: llai na dwy geiniog y dudalen am berlau'r fro!


Mae llun o Glwb Cerdded Stiniog ar y clawr, a'u haelodau nhw, ynghyd a Merched y Wawr Blaenau, a'r criw selog arferol, fu yn neuadd y WI yn plygu'r rhifyn bympar yma. Diolch iddynt am eu gwaith.Os nad oes dosbarthwr yn eich milltir sgwar, brysiwch allan i'w nol o'r siopau lleol, a thra ydych chi yno, gwariwch bunt neu ddwy arall, er mwyn cadw ein pres yn lleol.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth eto. Cofiwch y bydd cyfarfod o'r pwyllgor nos Iau yr 21ain o Dachwedd am 7 yn stafell gefn neuadd y WI. Croeso mawr i bawb.No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon