13.1.13

Ymweld a bedd Hedd Wyn

Clifford Jones, Bontnewydd, yn rhoi rhywfaint o hanes taith i Ypres:Ymweld â bedd Hedd Wyn.

Bu Iona fy ngwraig, sef  merch Frank a Kit, Tanygrisiau a minnau am bum niwrnod gyda bws Caerlloi, Pwllheli yn Ypres yng ngwlad Belg.  Fel llawer o rai eraill cael gweld bedd Ellis Humphrey Evans sef fy arwr ac arwr i lawer un arall sef yr anfarwol Hedd Wyn.   Hwyrach cerdded yn ôl ei droed.
Ers amser roedd gennyf freuddwyd, a honno oedd ysgrifennu englyn a chael ei darllen wrth  ei fedd.   Cefais wireddu fy mreuddwyd ar ddydd Iau 30ain o Hydref  2012.   

Darllenais bedair englyn:

                            Hedd Wyn.

    O’i fodd nid aeth i’r fyddin – o’i aelwyd 
        I alaeth a’r cyfrin;
    I’r gwaethaf, un haf a’i hin
    Erys yng nghof y werin.

    Yn ddistaw yna’n dawel – a  hiraeth
        A erys am isel
    Un dan dir pell, a gwir gwêl
    Y rhifau wedi rhyfel.  

    Ei fedd mysg mil o feddau – a’r geiriau
        Ar garreg yn ddiau;
    O’i gryfder a’r her i hau
    Ei gariad i greu geiriau.

    Un o sêr mwyaf ein sir – a gorau
        O’n gwerin a gofir; 
    Cerflun o’r dyn ar darn dir
    A’i wialen yno welir.

Yn wyneb haul llygad goleuni, un freuddwyd wedi ei gwireddu.
Clifford Jones.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon