16.2.14

Archaeoleg y bibell nwy

Cyhoeddiad trwy law un o golofnwyr rheolaidd Llafar Bro:

Cyflwyniad gan Jane Kenney (yn Saesneg)

Pibell Nwy -Blaenau Ffestiniog i Bwllheli’


Lawnsiad yr Adroddiad Archaeolegol’ .


Nos Lun, Chwefror 17 am 7:00 
yn Neuadd Sefydliad y Merched, Blaenau Ffestiniog.


 Lluniau o dudalen Ymddiriedolaeth Archaeoleg Gwynedd, ar wefan Heneb. Gallwch lawrlwytho copi llawn neu grynodeb o'r adroddiad yn fanno hefyd.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon