16.12.13

Awdur y flwyddyn

Erthygl gan Lleucu Williams, o'r Blaenau, yn son am ei phrofiadau hi fel awdur y flwyddyn yn Ysgol y Moelwyn.

Hi oedd y cyntaf i ennill y wobr, yn noson wobrwyo Ysgol y Moelwyn, ym mis Tachwedd 2012. Gwahoddwyd hi'n ol i noson wobrwyo 2013, er mwyn cyflwyno'r wobr i Cadi Dafydd.

Llongyfarchiadau i'r ddwy. Daliwch ati i sgwennu, a chofiwch am Llafar Bro  eto yn y dyfodol!

Lleucu, Miss Eds, a Cadi

-----   -----   -----
GWELL HWYR NA HWYRACH!

Wrth ymddeol –rhy fuan o lawer- y llynedd o’i swydd fel Pennaeth yr Adran Gymraeg yn Ysgol y Moelwyn, mi adawodd Miss Gwen Edwards bres i’r ysgol, i gynnal gwobr flynyddol i awdur ifanc y flwyddyn, sef gwobr Miss Eds.
Flwyddyn yn ôl, fi gafodd y fraint o ennill y wobr newydd, am y tro cyntaf, yn noson wobrwyo’r ysgol, ac roedd yn braf cael derbyn y wobr gan Miss Eds, oedd wedi dychwelyd i’r ysgol am y noson. Er nad wyf wedi dewis Cymraeg na Saesneg fel pynciau lefel A, mae gen’ i ddiddordeb mewn ysgrifennu creadigol, ac yn ddarllenwraig frwd. Mi fues yn ddigon lwcus i gael fy newis i gynrychioli Ysgol y Moelwyn ar gwrs ysgrifennu yng Nghanolfan Tŷ Newydd tra ym mlwyddyn 10, a mwynhau’r profiad yn fawr iawn.
Pwrpas Gwobr Miss Eds yw cynnig profiad neu gyfleon i awduron ifanc ddatblygu eu crefft, trwy fynychu cwrs neu weithio efo awdur profiadol. Fe wnes i ddefnyddio fy ngwobr i weithio efo Bethan Gwanas, sef fy hoff awdur Cymreig (o bell ffordd!).
Yn ystod y flwyddyn ddwytha, dwi wedi bod mewn cysylltiad efo hi - roedd hi’n gosod testun ar gyfer y darnau: portread; ysgrif; a stori fer.  Roeddwn i wedyn yn gyrru’r gwaith ati fesul un trwy e-bost (yn hwyr, hanner yr amser!), ac roedd hi’n gyrru ei barn ar sut i’w wella’n ôl ata’i.
Fe wnes i gwrdd â hi dros goffi yng nghaffi T.H.Roberts, Dolgellau yn fuan yn y flwyddyn, er mwyn trafod rhai o’r darnau, ac mae hi’r un mor ddoniol go iawn ac mae hi yn ei llyfra’!
Roedd Bethan Gwanas yn garedig iawn ynglŷn â’r gwaith oeddwn wedi cyflwyno, ac mi fu Miss Eds ei hun yn hael ei chanmoliaeth hefyd wrth yrru cerdyn ataf yn ystod yr haf. Roedd o’n brofiad gwych i mi allu gweithio efo awdures go iawn - dwi wedi cael blas arni rŵan a dwi isio cario ‘mlaen i ‘sgwennu; beryg na fyswn i dal wrthi fel arall. Dwi wedi cael ordors ganddi i sgwennu rhywbeth ar gyfer eisteddfodau hefyd -a dwi ar ei hôl hi efo hynny hefyd! Mae hi'n son yn rheolaidd ar ei blog ac yn ei cholofn yn Yr Herald, ei bod hi dan bwysau deadlines o hyd, felly mae’n rhaid bod rhywfaint o bwysau’n fuddiol i awdur!
Mae’r wobr yn un flynyddol, a cefais i’r pleser o ddychwelyd i’r ysgol i gyflwyno Gwobr Awdur y Flwyddyn eleni i Cadi Dafydd. Dwi’n gobeithio bydd Cadi’n mwynhau ei hun cymaint a fi, a phob lwc iddi!
Un amod yn unig roddodd yr Ysgol a Mr Dewi Lake arna’i wrth ennill, sef fy mod yn rhoi pwt yn Llafar Bro am y profiad, ac yn ôl fy arferiad, mae o braidd yn hwyr!

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon