28.10.13

Antur

Darn allan o rifyn Hydref 2013 am ganolfan feicio Antur Stiniog.

A tra dwi wrthi am feicio:
Buds- llun Alwyn Jones

llongyfarchiadau mawr 
i reolwr y prosiect beicio, Adrian Bradley, ar ddod yn
bencampwr Cymru unwaith eto. Cyrhaeddodd y newyddion yn rhy hwyr ar gyfer rhifyn Hydref. Go dda Buds, dal ati!
Canolfan Feicio Lawr Allt Newydd 
Antur Stiniog


Rhai wythnosau’n ôl agorwyd adeilad newydd yn Nhalwaenydd ar gyfer y cyhoedd a beicwyr yn arbennig. 

Antur Stiniog sydd biau’r adeilad a dyma ei Ganolfan Beicio Lawr Allt … ac mae croeso i bawb ddod am baned … beiciwr ai pheidio! 


Llun Tecwyn Vaughan Jones
Ceir croeso cynnes gan Siân a Nia a hwyrach y bydd Medwyn yna hefyd …   


Llun TVJNo comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon