10.7.13

Rhiannedd

Gyda Chor Rhiannedd y Moelwyn wedi ail-ffurfio'n ddiweddar, mewn bwrlwm o ddiddordeb a brwdfrydedd, gyrrodd Marian Roberts, Manod gerddi o waith RJ Roberts (Dolanog gydag Englynion a Cherddi Eraill; 1967), atom yn canu clodydd y cor gwreiddiol, dan ofal Dora Edwards. Gallwch weld y cyfan yn rhifyn Mehefin 2013 o Llafar Bro.
Côr Rhiannedd y Moelwyn.

Côr enwog cu Rhiannedd – Y Moelwyn
A'u melys felodedd;
Ar Feirion dyry fawredd
         Swyna wlad â phersain wledd.

Dyma “Gôr Merched Dora”, - a hanes
Cynnydd ei hir yrfa;
Yn amod y cawn yma
  Felys dwf, o leisiau da.

Ha Ferch! dy gôr ardderchog – a ddringodd
I rengau byd enwog;
A thrwy bur lafur di-log
           Gwnest enw da i ganu 'Stiniog.


Cor Rhiannedd 2013

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon