12.7.13

A47Dim!

Darn o un o erthyglau tudalen flaen rhifyn Gorffennaf. Gallwch ddarllen y cyfan yn Llafar Bro.
Ydi ffordd enwocaf Cymru- yr A470- ar fin cael ei ‘symud’?  Dyma’r hyn ddywed y cyngor tref:
Mae’n bosib y caiff y prif ffyrdd ym Mlaenau Ffestiniog a Llan eu hail-ddynodi i wella diogelwch, dibynadwyedd teithiau, a'r amgylchedd yng nghanol y dref a chymunedau cyfagos.”


Mae cynghorwyr Tref Ffestiniog wedi croesawu llythyr gan Edwina Hart, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, lle mae hi'n dweud bod ei swyddogion ar hyn o bryd yn adolygu statws y ffyrdd ac mae’n bosibl y caiff yr A470 a'r A496 eu hail-ddynodi.

"Mae Llywodraeth Cymru newydd wneud buddsoddiad sylweddol i wella canol tref y Blaenau, i greu amgylchedd cyhoeddus bywiog ac annog pobl leol ac ymwelwyr i dreulio amser ac arian yma.  
Mae'r traffig trwm trwy ganol y dref yn tanseilio’r nod o adfywio’r dref. " Y Cyng. Mandy Williams Davies.

 

2 comments:

 1. Anonymous13/7/13 10:29

  neith newid y ffordd ddrwg i Bleanau, llai o passing trade

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wel, ia mae hynny'n bwynt dilys. Be ydi barn pawb arall?

   Delete

Diolch am eich negeseuon