23.6.13

STOLPIA

Newid ddaeth o rod i rod.

Yn sgil y newidiadau diweddar i Stryd Fawr y Blaenau, mae colofn Steffan ab Owain yn rhifyn Mehefin, yn ein hatgoffa bod newidiadau wedi bod yn digwydd i'r dref ers ei sefydlu.Efallai nad yw llawer o’r to ifanc, nac amryw o rai hŷn, yn ogystal,yn sylweddoli y byddai tai a siopau ar ochr y Stryd Fawr nad oes sôn amdanynt, bellach. Er enghraifft, ceid tai yn lle mae canolfan Antur Stiniog (yr hen Goparet) a Siop Clothes Line heddiw.Yn ôl un o ganeuon Robert Roberts Isallt am yr ardal yn Cymru O.M.Edwards, ceid tri tŷ o dan un to yno ar un adeg a stiward Chwarel y Diffwys yn byw yn yr un canol.


Dywed hefyd mai dim ond cae a dôl  a oedd yma cyn datblygu’r dref  a chodwyd y tŷ cyntaf ar y ddôl gan Hugh Jones, Blaen Bywydd. Chwalwyd hwn mor bell yn ôl â’r flwyddyn 1867 a chodwyd Capel Jeriwsalem ar y fan lle safai.


Tybed faint ohonoch sydd  â chof  o Siop yr Iard , sef y siop fawr a safai ar y lle y mae maes parcio Coparet heddiw ac  yn gwerthu coed a nwyddau haearn . Yn ddiweddarach, bu gan gwmni Crosville le yno am rai blynyddoedd cyn symud at safle’r hen siediau trên yng Nglan-y-pwll. Y mae hi’n bur debyg mai ychydig o bobl sy’n cofio’r siop fach a werthai  sigaréts a meinceg a fyddai tros y ffordd i swyddfeydd y Cyngor ers talwm. Ceid hysbysebion ffilmiau ein  sinemâu lleol yn ei hochr. Os ydych am weld llun ohoni, piciwch i’r arddangosfa gan ein Cymdeithas Hanes sydd y drws nesaf i’r Eglwys Gatholig.  

Gallwch ddarllen yr erthygl gyfan yn rhifyn Mehefin 2013, ac mae Steff yn gaddo mwy yn rhifyn Gorffennaf. 

[llun- PW]

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon