14.6.13

Blodyn a Blodeuwedd

Cofiwch gefnogi actorion a cherddorion Bro Ffestiniog Nos Sadwrn a Nos Sul yn sioe BLODYN.
Os nad ydym yn cefnogi, efallai na ddaw'r Theatr Genedlaethol yn ol yma eto...


Dyma'r posteri trawiadol gan Theatr Genedlaethol Cymru ar gyfer Blodyn, ac ar gyfer cynhyrchiad arall yn ein bro y mis nesa'...

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon