14.6.13

Coron driphlyg !

Peldroedwyr dan 12 y Blaenau yn dathlu ar ddiwedd tymor llwyddianus iawn.

llun: Gareth/Heulwen Evans
Ar ol i rifyn Mehefin Llafar Bro fynd i'r wasg, fe enillodd y criw wobr arall, ar ben Tlws y Gynghrair a Chwpan Dysynni, sef Cwpan Dwyfor.

Mae'n amlwg bod dyfodol disglair iawn ymysg y criw brwdfrydig yma. Go dda chi!
Dyma edrych ymlaen at y tymor nesa.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon