12.11.12

Calendr y Cymdeithasau, Tachwedd a Rhagfyr

Llwyth o bethau ymlaen eto...
Dim esgus o gwbl dros bydru o flaen y teledu rhwng rwan a'r Nadolig!
Gyrrwch fanylion atom os hoffech ychwanegu at y rhestr
Tachwedd  
13 –FFAIR LLAN

 16- NEUADD GELLILYDAN– Cwis a lobsgóws

 17 –Lansio llyfr Gwyn Elfyn. PENGWERN


21 . CYMDEITHAS HANES BRO FFESTINIOG, Neuadd WI, 7.15yh  –CYNFAL. Geraint Vaughan Jones.  Bydd RHAMANT BRO ar werth ar y noson hefyd

24-Cynhadledd Llên Natur, Cymdeithas Edward Llwyd, Plas Tanybwlch

 25 –Ffair Grefftau. PENGWERN

26 - MERCHED Y WAWR, Blaenau: Pierino Algieri o Lanrwst yn dangos tirluniau o Eryri. 7.00 yr hwyr yn y Ganolfan Gymdeithasol

30 –Hogia’r Bonc £3. PENGWERN

Rhagfyr 
5- NEUADD GELLILYDAN– Gyrfa Chwist Nadolig

5-   Ffair Nadolig YSGOL Y MOELWYN. :  5.30-7.30. Elw at elusen McMillan

6 –NOSON OLEUO STINIOG

6 -CELL b -cerddoriaeth gan Gai Toms ac Aron Elias, am ddim. Cnau castan a gwin cynnes ar gael.

6 -Y FAINC SGLODION 7.30  yn y Ganolfan Gymdeithasol: Alun Gruffydd: Dehongli’r Parc

15 -CLWB MYNYDDA CYMRU yn cerdded y Moelwynion. Rhagfyr 15fed Cyfarfod yn Nolrhedyn am 9.30 i ddechrau am 9.45


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon