14.8.13

Mynd o Steddfod i Steddfod..

Llongyfarchiadau mawr i ysgrifennydd Llafar Bro, Vivian Parry Williams, ar ennill dwy wobr yn adran lenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r cylch.

Llwyddodd gyda barddoniaeth (dychangerdd) dydd Sadwrn, a rhyddiaeth (pymtheg o bytiau crafog) ddydd Mawrth. Go dda Vivian. Mwy o fanylion yn rhifyn Medi.

Diolch i Opra Cymru am y llun.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon