19.5.14

Stolpia -Rhiw

Steffan ab Owain yn parhau ar ei siwrna o amgylch Rhiw y 1950au.

Gallwch ddarllen yr erthygl yn llawn yn rhifyn Mai.

Un o’r pethau a fyddem yn ei wneud oedd cerdded i lawr tros y twnnel bach at Gelliwïog i ddwyn gellyg, neu i Roslyn ger gorsaf Y Dduallt i hel eirin, neu dro arall, i chwilio am ddeunydd i wneud  bwa a saeth o’r coed uwchlaw fferm Dolymoch a Glanyrafon.

Rhoslyn, a rhai o'r coed eirin ar y dde.

 Gyda’r nos yn yr haf, gan fwyaf, byddem yn chwarae pêl droed ar y tir a fyddai  islaw tomen fawr chwarel Oakeley. Roedd hi’n rhy beryglus i wneud hynny yn ystod y dydd gan fod y dynion yn tipio rwbel i lawr y domen ac ambell garreg fawr gron yn powlio i lawr i’r cae. Eto i gyd, mi welais rai o’r hogiau mawr yn chwarae yno yn ystod y dydd ar adegau a phan oeddem ar wyliau’r ysgol. Onid yw hi’n braf ar y to presennol gyda dewis da o gaeau pêl droed yn yr ardal iddynt chwarae arnynt ? Sôn am dro ar fyd.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon